Loty statków powietrznych w granicach miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

ZGODA NA LOTY W GRANICACH MIASTA RZESZOWA
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1) Dla samolotów i śmigłowców:
     a) wniosek o wydanie zgody - (Wzór wniosku o wydanie akceptacji samolotów )
     b) termin wykonywania lotów na niskiej wysokości, które będą trwały dłużej niż trzy miesiące,
     c) określenie wysokości wykonywania lotów,
     d) określenie celu wykonywania lotów,
     e) jaki typ samolotu/śmigłowca będzie brał udział w lotach,
2) Dla statków bezzałogowych do 5 kg:
     a) wniosek o wydanie zgody - (Wzór wniosku dron do 5 kg)
     b) aktualne świadectwo kwalifikacji wydany przez przez ULC
     c) termin wykonywania lotów na niskiej wysokości, które będą trwały dłużej niż trzy miesiące,
     d) określenie wysokości wykonywania lotów,
     e) określenie celu wykonywania lotów.
3) Dla statków bezzałogowych powyżej 5 kg:
     a) wniosek o wydanie zgody -(Wzór wniosku dron powyżej 5 kg )
     b) aktualne świadectwo kwalifikacji wydany przez przez ULC
     c) ubezpieczenie OC
     d) orzeczenie lotniczo-lekarskie
     e) termin wykonywania lotów na niskiej wysokości, które będą trwały dłużej niż trzy miesiące,
     f) określenie wysokości wykonywania lotów,
     g) określenie celu wykonywania lotów.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:
Prezydent Miasta Rzeszowa umrz@erzeszow.pl oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa zkr@erzeszow.pl

3. Opłaty
Nie dotyczy
4. Miejsce złożenia dokumentów
1) Urząd Miasta Rzeszowa
    ul. Rynek 1
    35-064 Rzeszów
2) Wydział Zarządzania Kryzysowgo i Ochrony Ludności
    ul. Hanasiewicza 10
    35-103 Rzeszów
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wniosek należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym lotem. „Zgodę” wydaje się w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U.2019.617)
8. Uwagi
W każdej fazie lotu zachowuj bezpieczną odległość od statków powietrznych, zabudowy, zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów i obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą. Bezpieczna odległość nie jest określona przez przepisy w metrach. Jako operator decydujesz jakiej odległości potrzebujesz aby sprzętem którym latasz nie wyrządzić nikomu krzywdy.
Dane karty usług
Opracował Izabela Janas 2020.01.02
Zatwierdził Piotr Jarosz
2020.01.02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Izabela Janas
2020.01.02