System monitoringu i ostrzegania Miasta Rzeszowa

System monitoringu i ostrzegania powodziowego miasta Rzeszowa

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Rzeszowa w przypadku zagrożenia powodziowego, przy intensywnych opadach i ryzyku wystąpienia rzek z brzegów uruchamiane jest pogotowie przeciwpowodziowe i dyżur przeciwpowodziowy. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa otrzymuje komunikaty i ostrzeżenia w tym zakresie, reagując niezwłocznie w wypadku wystąpienia zagrożenia i działając według procedur powiadamiania i alarmowania, informując odpowiednie Wydziały Urzędu Miasta, służby i jednostki współdziałające, zarówno w kwestii zapobiegania, jak również doraźnego reagowania i usuwania skutków powodzi.Na bieżąco prowadzony jest stały monitoring stanu cieków wodnych."System monitoringu i ostrzegania powodziowego" dla miasta Rzeszowa. Ma na celu uprzedzenie o zagrożeniu. Dzięki niemu będzie wiadomo, gdzie w pierwszej kolejności wysłać służby ratunkowe i kogo trzeba ewakuować najszybciej.Na trzech rzekach przepływających przez miasto zainstalowano osiem telemetrycznych stacji pomiarowych monitorujących na bieżąco poziom wód:

  • Rzeszów, ul. Zwięczycka - rz. Wisłok
  • Rzeszów, ul. Ciepłownicza - rz. Wisłok
  • Krasne, ul. Słocińska - rz. Młynówka
  • Rzeszów, ul. Paderewskiego - rz. Młynówka
  • Rzeszów, ul. Mieszka I - rz. Młynówka
  • Błażowa, ul. Armii Krajowej - rz. Strug
  • Tyczyn, ul. Grunwaldzka - rz. Strug
  • Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego - rz. Strug

     Stacje te na bieżąco przekazują odczytane dane do systemu, który uwzględnia wysokość poziomu wód z podziałem na stan ostrzegawczy i alarmowy.Mieszkańcy Rzeszowa, którzy będą chcieli otrzymywać informacje o zagrożeniu powodziowym, mogą na bieżąco obserwować stany wód poprzez stronę internetową pod adresem monitoringrzek.pl/rzeszow