REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Dostawa i montaż homogenicznej wykładziny podłogowej PCV w jednej sali Szkoły Podstawowej nr 8 2020-08-08 11:42 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
2. Dostawa i montaż homogenicznej wykładziny podłogowej PCV w jednej sali Szkoły Podstawowej nr 8 2020-08-08 11:37 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
3. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy. 2020-08-08 00:31 Patrycja Gierlach aktualizacja treści
4. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy. 2020-08-08 00:29 Patrycja Gierlach aktualizacja treści
5. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy. 2020-08-08 00:28 Patrycja Gierlach aktualizacja treści
6. Zawiadomienie PGW Wody POlskie RZ.ZUZ.1.4210.315.2020.KW 2020-08-07 15:00 Małgorzata Brożyna aktualizacja treści
7. Obwieszczenie - AR.6733.53.4.2015.WR53 2020-08-07 14:53 Wiesława Rzeszut aktualizacja treści
8. Zarządzenie Nr VIII/915/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 lipca 2020 r. 2020-08-07 13:53 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
9. Zarządzenie Nr VIII/915/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 lipca 2020 r. 2020-08-07 13:53 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
10. Zarządzenie Nr VIII/915/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 lipca 2020 r. 2020-08-07 13:50 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
11. Zarządzenie Nr VIII/915/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 lipca 2020 r. 2020-08-07 13:50 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
12. Budowa parku doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie 2020-08-07 13:26 Paweł Korniak aktualizacja treści
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4 2020-08-07 12:57 Marcin Paja aktualizacja treści
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych - monitory interaktywne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4 2020-08-07 12:54 Marcin Paja aktualizacja treści
15. Zarządzenie Nr 200/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 06.08.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka przy ul. Jachowicza w Rzeszowie 2020-08-07 12:51 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
16. Zarządzenie Nr 199/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 06.08.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 157/2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją zadania polegającego na budowie połączenia ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego – etap III w Rzeszowie 2020-08-07 12:49 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
17. Zarządzenie Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 04.08.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach będących w utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w sezonie 2020/2021 2020-08-07 12:47 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
18. Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok 2020-08-07 12:39 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
19. Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa 2020-08-07 12:21 Marcin Konefał aktualizacja treści
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, zakup i montaż sprzętu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4 2020-08-07 12:02 Marcin Paja aktualizacja treści
21. Zarządzenie Nr 197/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 03.08.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 125/2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kalinowej na odcinku od działki nr 21 do granicy miasta wraz z budową zawrotki 2020-08-07 11:54 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
22. Zarządzenie Nr 196/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 03.08.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku biurowego przy ul. Targowej 1 2020-08-07 11:52 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
23. Obwieszczenie - AR.6733.55.8.2020.IB55 2020-08-07 11:50 Marta Jaworska - Mazur aktualizacja treści
24. Zarządzenie Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 03.08.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w Rzeszowie 2020-08-07 11:50 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
25. Zarządzenie Nr 194/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 03.08.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie w 2020/2021 2020-08-07 11:49 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
26. Obwieszczenie AR.6733.52.17.2020.GR52 2020-08-07 11:35 Grażyna Rybka aktualizacja treści
27. Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji nawierzchni bitumicznych 2020-08-07 11:23 Justyna Zając aktualizacja treści
28. Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: ,,Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie’’, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie” 2020-08-07 11:11 Agnieszka Pyska aktualizacja treści
29. ROZSTRZYGNIĘCIE - Dostawa 5 szt. szaletów kontenerowych 2020-08-07 10:29 Krzysztof Rębacz aktualizacja treści
30. ROZSTRZYGNIĘCIE - Remont szaletów stałych 2020-08-07 10:27 Krzysztof Rębacz aktualizacja treści
31. ROZSTRZYGNIĘCIE - Remont szaletów stałych 2020-08-07 10:26 Krzysztof Rębacz aktualizacja treści
32. PP 23 Zawiadomienie o wyborze oferty 2020-08-07 10:25 Elżbieta Orzech aktualizacja treści
33. Bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa 2020-08-07 10:19 Paweł Korniak aktualizacja treści
34. Bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa 2020-08-07 10:18 Paweł Korniak aktualizacja treści
35. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku socjalnego nr 4 wraz otaczającym terenem przy ul. Wandy Tarnowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie” 2020-08-07 10:14 Paweł Korniak aktualizacja treści
36. Zarządzenie Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 31.07.2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 143/2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rzeszowa 2020-08-07 09:54 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
37. Zarządzenie Nr 192/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 31.07.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja miejskiej centrali telekomunikacyjnej VoIP 2020-08-07 09:27 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
38. Postanowienie o wyjaśnieniu treści decyzji z dnia 2 stycznia 2020 r., znak: SR-II.6220.50.2019 2020-08-07 09:20 Miłosz Kościelny aktualizacja treści
39. Obwieszczenie AR.6733.52.15.2020.GR52 2020-08-07 09:10 Grażyna Rybka aktualizacja treści
40. Cennik usług ładowania pojazdów elektrycznych 2020-08-07 08:35 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
41. Cennik usług ładowania pojazdów elektrycznych 2020-08-07 08:34 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
42. Zgromadzenia publiczne 2020 r. 2020-08-07 08:02 Agnieszka Czarnota aktualizacja treści
43. Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok 2020-08-07 07:54 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
44. 6.08.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE!!! Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Strzyżowskiej 2020-08-06 15:01 Damian Dorosz aktualizacja treści
45. Obwieszczenie - AR.6733.72.8.2020.KC72 2020-08-06 14:27 Katarzyna Ciastoń aktualizacja treści
46. Obwieszczenie - AR.6733.72.8.2020.KC72 2020-08-06 14:27 Katarzyna Ciastoń aktualizacja treści
47. Komunikat o braku ustanowienia na terenie Miasta Rzeszowa obszaru rewitalizacji oraz SSR 2020-08-06 14:00 Dominika Zięba aktualizacja treści
48. Obwieszczenie AR.6733.65.13.2020.ES65 2020-08-06 13:58 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
49. Wykonanie prac geodezyjnych – cz.8 2020-08-06 13:56 Anna Krupa-Wójcik aktualizacja treści
50. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulic Żywicznej i Borowej: ( III przetarg przeprowadzony w dniu 24.06.2020 r.) - 07.10.2020 r. 2020-08-06 13:30 Krzysztof Fuglewicz aktualizacja treści

Strona: 1 z 246


powrót na górę strony