REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Kontrole 2021 2021-01-22 22:48 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
2. Kontrole 2021 2021-01-22 22:47 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
3. Kontrole 2021 2021-01-22 22:44 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
4. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-22 15:42 Irena Baran aktualizacja treści
5. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 2021-01-22 15:38 Irena Baran aktualizacja treści
6. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 - Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie 2021-01-22 15:37 Robert Nowak-Twardowski aktualizacja treści
7. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 2021-01-22 15:30 Irena Baran aktualizacja treści
8. Plany postępowań o udzielenie zamówień 2021-01-22 15:29 Irena Baran aktualizacja treści
9. Plany postępowań o udzielenie zamówień 2021-01-22 15:27 Irena Baran aktualizacja treści
10. Regulaminy 2021-01-22 15:26 Irena Baran aktualizacja treści
11. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. 2021-01-22 15:24 Irena Baran aktualizacja treści
12. Roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 z zapleczem wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu 2021-01-22 15:23 Mariusz Kędra aktualizacja treści
13. Roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 z zapleczem wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu 2021-01-22 15:22 Mariusz Kędra aktualizacja treści
14. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. 2021-01-22 15:15 Irena Baran aktualizacja treści
15. Regulaminy 2021-01-22 15:10 Irena Baran aktualizacja treści
16. Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną oraz bandy pneumatycznej APD A plus+, na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie 2021-01-22 15:05 Dariusz Zajdel aktualizacja treści
17. Petycje złożone 2021-01-22 14:59 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
18. Zarządzenie Nr VIII/1157/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 stycznia 2021 r. 2021-01-22 14:52 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
19. " Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw płynnych" 2021-01-22 14:49 Anna Smolińska aktualizacja treści
20. Zawiadomienie o unieważnianiu zapytania ofertowego na sukcesywną dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. 2021-01-22 14:49 Irena Baran aktualizacja treści
21. "Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie" 2021-01-22 14:45 Anna Smolińska aktualizacja treści
22. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 2021-01-22 14:24 Agnieszka Pyska aktualizacja treści
23. Informacje o Wydziale 2021-01-22 14:15 Anita Pawul aktualizacja treści
24. Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena” 2021-01-22 13:38 Agata Kaliszczak aktualizacja treści
25. Komunikat dla mieszkańców Pogwizdowa Nowego 2021-01-22 13:36 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
26. Komunikat dla mieszkańców Pogwizdowa Nowego 2021-01-22 13:35 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
27. Komunikat dla mieszkańców Pogwizdowa Nowego 2021-01-22 13:33 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
28. Komunikat dla mieszkańców Pogwizdowa Nowego 2021-01-22 13:32 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
29. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego - 14 stycznia 2021 r. 2021-01-22 13:30 Witold Żak aktualizacja treści
30. Roboty budowlane polegające na naprawie pokrycia dachu oraz uszczelnienia dylatacji na trybunie Wschodniej Stadionu Miejskiego w Rzeszowie 2021-01-22 13:24 Monika Hydryńska aktualizacja treści
31. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego w Rzeszowie 2021-01-22 13:22 Damian Dorosz aktualizacja treści
32. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie 2021-01-22 12:38 Karolina Marciszyn aktualizacja treści
33. AKTUALIZACJA!!! Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia oferty na Sprzedaż, dostawę wraz z wniesieniem i montażem mebli do lokalu placówki wsparcia dziennego przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie” 2021-01-22 12:28 Urszula Zając aktualizacja treści
34. Obwieszczenie - AR.6733.65.1.2021.MP65 2021-01-22 12:26 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
35. Obwieszczenie - AR.6733.65.1.2021.MP65 2021-01-22 12:25 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
36. Obwieszczenie - AR.6733.68.2.2021.BS68 2021-01-22 12:19 Barbara Surdek aktualizacja treści
37. Plan postępowań o udzielenie zamóweń w 2021 r.- Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF 2021-01-22 12:16 Andrzej Gilewicz aktualizacja treści
38. Podkarpacki Kurator Oświaty 1_5_03_2019 2021-01-22 12:12 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
39. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej 10_12_2019 2021-01-22 12:11 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
40. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 20_03_2019 2021-01-22 12:11 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
41. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 28_08_2019 2021-01-22 12:09 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
42. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 7.01.2020 2021-01-22 12:08 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
43. Majątek 2021-01-22 11:52 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
44. Majątek 2021-01-22 11:52 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
45. Plan postępowań o udzielenie zamóweń w 2021 r.- Szkoła Podstwowa Nr 8 2021-01-22 11:39 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
46. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 20_03_2019 2021-01-22 11:35 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
47. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej 10_12_2019 2021-01-22 11:34 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
48. Plan postępowań o udzielenie zamóweń w 2021 r.- Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF 2021-01-22 11:32 Andrzej Gilewicz aktualizacja treści
49. Podkarpacki Kurator Oświaty 1_5_03_2019 2021-01-22 11:32 Maciej Dziedzic aktualizacja treści
50. Plan postępowań o udzielenie zamóweń w 2021 r.- Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF 2021-01-22 11:31 Andrzej Gilewicz aktualizacja treści

Strona: 1 z 420


powrót na górę strony