REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zespół Szkół im. UNICEF 2020-10-21 14:46 Agnieszka Świder aktualizacja treści
2. Zespół Szkół im. UNICEF 2020-10-21 14:45 Agnieszka Świder aktualizacja treści
3. Zespół Szkół im. UNICEF 2020-10-21 14:44 Agnieszka Świder aktualizacja treści
4. Zespół Szkół im. UNICEF 2020-10-21 14:42 Agnieszka Świder aktualizacja treści
5. Zespół Szkół im. UNICEF 2020-10-21 14:40 Agnieszka Świder aktualizacja treści
6. Usługa cateringowa zbiorowego Żywienia w Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie - Informacja z otwarcia 2020-10-21 14:32 Monika Łysek aktualizacja treści
7. Zapytanie ofertowe nr BGM-VIII.2321.3.2.2020 pn. Wykonanie prac geodezyjnych cz.2 2020-10-21 14:24 Witold Żak aktualizacja treści
8. Wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację oświetlenia boiska i toru żużlowego, podgrzewania i wymiany murawy boiska oraz dodatkowego punktu kasowego na Stadionie Miejskim „STAL” w Rzeszowie 2020-10-21 14:08 Mariusz Kędra aktualizacja treści
9. ROZSTRZYGNIĘCIE! Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę nowych pomocy dydaktycznych - laptopy, tablety do Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie 2020-10-21 13:49 Aleksandra Prokop aktualizacja treści
10. Remont pokrycia dachowego oraz wykonanie wentylacji kuchni oraz sal przedszkolnych i instalacji odgromowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 43 w Rzeszowie. 2020-10-21 12:54 Agnieszka Pyska aktualizacja treści
11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-10-21 12:40 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
12. Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 2020-10-21 12:35 Monika Łysek aktualizacja treści
13. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-10-21 12:31 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
14. Wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie wraz z wykonaniem robót odtworzeniowych 2020-10-21 12:01 Justyna Zając aktualizacja treści
15. Zapytanie ofertowe pn. "Zakup wraz z dostawą, montażem pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie oraz przeszkoleniem pracowników i serwisem gwarancyjnym" 2020-10-21 11:55 Sylwia Kunecka aktualizacja treści
16. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej 5711 ( 20402N!) Rzeszow Wislok ( KRZ Rzeszow Wislok) 2020-10-21 11:03 Małgorzata Brożyna aktualizacja treści
17. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1/23/2020 z dnia 19 października 2020 r. 2020-10-21 10:55 Łukasz Grędys aktualizacja treści
18. Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok 2020-10-21 10:50 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
19. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 2020-10-21 10:47 Agnieszka Świder aktualizacja treści
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie". 2020-10-21 10:46 Zofia Momora aktualizacja treści
21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie". 2020-10-21 10:44 Zofia Momora aktualizacja treści
22. Obwieszczenie - AR.6733.65.26.2020.MP65 2020-10-21 10:42 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie". 2020-10-21 10:40 Zofia Momora aktualizacja treści
24. Obwieszczenie - AR.6733.65.25.2020.MP65 2020-10-21 10:38 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
25. Obwieszczenie - AR.6733.65.24.2020.MP65 2020-10-21 10:35 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
26. Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok 2020-10-21 10:34 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
27. Obwieszczenie - AR.6733.65.23.2020.MP65 2020-10-21 10:33 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
28. Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok 2020-10-21 10:27 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
29. Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych budowy garażu wielopoziomowego przy ul. Podpromie w Rzeszowie 2020-10-21 10:15 Mariusz Kędra aktualizacja treści
30. Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa - 27 października 2020-10-21 10:15 Agnieszka Kołodziejczyk aktualizacja treści
31. Terminy posiedzeń Komisji 2020-10-21 10:05 Agnieszka Kołodziejczyk aktualizacja treści
32. Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie 2020-10-21 09:38 Agata Kaliszczak aktualizacja treści
33. Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok 2020-10-21 09:35 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
34. Zarządzenie Nr 66/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 października 2020 r. 2020-10-21 09:27 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
35. Informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej RZE 1022 A 2020-10-21 09:25 Małgorzata Brożyna aktualizacja treści
36. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego do PP42 2020-10-21 08:57 Bogumiła Skórska aktualizacja treści
37. Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro - aktualne 2020-10-21 08:53 Agnieszka Świder aktualizacja treści
38. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego do PP42 2020-10-21 08:51 Bogumiła Skórska aktualizacja treści
39. Informacja o udzieleniu zamówienia Remont schodów wejścia głównego do budynku szkoły 2020-10-21 08:23 Barbara Kubicka aktualizacja treści
40. Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa - 27 października 2020-10-20 15:28 Agnieszka Kołodziejczyk aktualizacja treści
41. Środki dla Gminy Miasto Rzeszów na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu Domów Pomocy Społecznej 2020-10-20 14:59 Dariusz Popek aktualizacja treści
42. Środki dla Gminy Miasto Rzeszów na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu Domów Pomocy Społecznej 2020-10-20 14:57 Dariusz Popek aktualizacja treści
43. Środki dla Gminy Miasto Rzeszów na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu Domów Pomocy Społecznej 2020-10-20 14:53 Dariusz Popek aktualizacja treści
44. Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa - 27 października 2020-10-20 14:51 Agnieszka Kołodziejczyk aktualizacja treści
45. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie" 2020-10-20 14:44 Beata Jerszów aktualizacja treści
46. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie" 2020-10-20 14:39 Beata Jerszów aktualizacja treści
47. Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania i modernizacji przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo - rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców os. Króla Augusta w Rzeszowie 2020-10-20 14:28 Monika Hydryńska aktualizacja treści
48. Wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację oświetlenia boiska i toru żużlowego, podgrzewania i wymiany murawy boiska oraz dodatkowego punktu kasowego na Stadionie Miejskim „STAL” w Rzeszowie 2020-10-20 14:16 Mariusz Kędra aktualizacja treści
49. Wykonanie nasadzeń zastępczych 2020-10-20 14:12 Krzysztof Rębacz aktualizacja treści
50. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie - część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-20 14:09 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści

Strona: 1 z 301


powrót na górę strony