REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zespół Szkół Gospodarczych 2020-05-29 19:07 Agnieszka Świder aktualizacja treści
2. Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w galeriach handlowych od dnia 2 czerwca 2020 r. będą otwarte 2020-05-29 14:58 Agnieszka Świder aktualizacja treści
3. Sporządzenie operatów szacunkowych – cz. 5 (2 części) 2020-05-29 14:47 Kinga Żukowska-Michno aktualizacja treści
4. Wykaz numerów telefonów do Wydziałów i Jednostek 2020-05-29 14:45 Agnieszka Świder aktualizacja treści
5. Zagrożenie epidemiczne komunikat dla mieszkańców 2020-05-29 14:44 Agnieszka Świder aktualizacja treści
6. Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w galeriach handlowych od dnia 2 czerwca 2020 r. będą otwarte 2020-05-29 14:41 Agnieszka Świder aktualizacja treści
7. Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w galeriach handlowych od dnia 2 czerwca 2020 r. będą otwarte 2020-05-29 14:40 Agnieszka Świder aktualizacja treści
8. Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w galeriach handlowych od dnia 2 czerwca 2020 r. będą otwarte 2020-05-29 14:35 Agnieszka Świder aktualizacja treści
9. Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w galeriach handlowych od dnia 2 czerwca 2020 r. będą otwarte 2020-05-29 14:34 Agnieszka Świder aktualizacja treści
10. Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w galeriach handlowych od dnia 2 czerwca 2020 r. będą otwarte 2020-05-29 14:32 Agnieszka Świder aktualizacja treści
11. AR.6733.52.11.2020.GR52 2020-05-29 14:10 Grażyna Rybka aktualizacja treści
12. Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.2 2020-05-29 13:55 Agata Kaliszczak aktualizacja treści
13. Obwieszczenie AR.6733.52.2.2020.GR52 2020-05-29 13:54 Grażyna Rybka aktualizacja treści
14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1/9/2020 z dnia 27 maja 2020 r. 2020-05-29 13:48 Łukasz Grędys aktualizacja treści
15. Roboty budowlane polegające na urządzeniu terenu rekreacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity ” 2020-05-29 13:41 Monika Hydryńska aktualizacja treści
16. Zamawijący Gmina Miasto Rzeszów Wydział Inwestycji zaprasza do złozenia oferty na roboty budowlane w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wiatrołapie wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie instalacji monitoringu CCTV oraz remont ogrodzenia budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich”. 2020-05-29 13:28 Barbara Jagoda-Wojnarowicz aktualizacja treści
17. Zamawijący Gmina Miasto Rzeszów Wydział Inwestycji zaprasza do złozenia oferty na roboty budowlane w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wiatrołapie wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie instalacji monitoringu CCTV oraz remont ogrodzenia budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich”. 2020-05-29 13:18 Barbara Jagoda-Wojnarowicz aktualizacja treści
18. Petycje złożone 2020-05-29 13:10 Agnieszka Świder aktualizacja treści
19. SR-II.6220.10.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej 2020-05-29 12:53 Magdalena Wilanowska aktualizacja treści
20. Finanse 2020-05-29 12:43 Witold Żak aktualizacja treści
21. Finanse 2020-05-29 12:42 Witold Żak aktualizacja treści
22. Finanse 2020-05-29 12:41 Witold Żak aktualizacja treści
23. Finanse 2020-05-29 12:39 Witold Żak aktualizacja treści
24. Finanse 2020-05-29 12:36 Witold Żak aktualizacja treści
25. Sporządzenie operatów szacunkowych-cz.4 (2 części) 2020-05-29 12:34 Karolina Lis aktualizacja treści
26. Obwieszczenie- SR-II.6220.19.2020 2020-05-29 12:29 Ewa Ochał aktualizacja treści
27. Obwieszczenie- SR-II.6220.19.2020 2020-05-29 12:28 Ewa Ochał aktualizacja treści
28. Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 29 maja 2020 r. 2020-05-29 12:20 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
29. Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 20.05.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ul. Dębickiej od ul. Św. Jakuba – etap I w km od 0+219,47 do km 0+408,07 2020-05-29 12:14 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
30. Zarządzenie Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 19.05.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku biurowego przy ul. Targowej 1 2020-05-29 12:10 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
31. Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 19.05.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 w Rzeszowie 2020-05-29 12:07 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
32. Informacje z artykułu 37 ustawy o finansach publicznych 2020-05-29 12:07 Agnieszka Świder aktualizacja treści
33. Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 19.05.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 w Rzeszowie 2020-05-29 12:05 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
34. Zarządzenie Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 19.05.2020 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku biurowego przy ul. Targowej 1 2020-05-29 12:03 Zofia Barbara Osina aktualizacja treści
35. Przekazanie akt sprawy do SKO w Rzeszowie z dnia 29.05.2020 r., znak: SR-II.6220.83.2016 2020-05-29 11:58 Ewa Ochał aktualizacja treści
36. Przekazanie akt sprawy do SKO w Rzeszowie z dnia 29.05.2020 r., znak: SR-II.6220.83.2016 2020-05-29 11:58 Ewa Ochał aktualizacja treści
37. Przekazanie akt sprawy do SKO w Rzeszowie z dnia 29.05.2020 r., znak: SR-II.6220.83.2016 2020-05-29 11:57 Ewa Ochał aktualizacja treści
38. Uchwały Rady Miasta VIII kadencji 2020-05-29 11:44 Agnieszka Świder aktualizacja treści
39. Uchwała Nr XXXI/633/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie zawieszenia opłat za jednorazowy wjazd na teren cmentarza komunalnego Wilkowyja w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID – 19. 2020-05-29 11:43 Agnieszka Świder aktualizacja treści
40. Uchwała Nr XXXI/622/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz nadania statutów poszczególnym Żłobkom wchodzącym w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie. 2020-05-29 11:43 Magdalena Pachorek aktualizacja treści
41. Uchwała Nr XXXI/634/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa. 2020-05-29 11:43 Agnieszka Świder aktualizacja treści
42. Uchwała Nr XXXI/635/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2020-05-29 11:43 Agnieszka Świder aktualizacja treści
43. Uchwała Nr XXXI/627/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9. 2020-05-29 11:43 Magdalena Pachorek aktualizacja treści
44. Uchwała Nr XXXI/630/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Skołyszyn. 2020-05-29 11:42 Agnieszka Świder aktualizacja treści
45. Uchwała Nr XXXI/631/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Krempna. 2020-05-29 11:42 Agnieszka Świder aktualizacja treści
46. Uchwała Nr XXXI/632/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie Miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID- 19. 2020-05-29 11:42 Agnieszka Świder aktualizacja treści
47. Uchwała Nr XXXI/627/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o. o. w Boguchwale ul. Suszyckich 9. 2020-05-29 11:41 Magdalena Pachorek aktualizacja treści
48. Uchwała Nr XXXI/628/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o. o. w Głogowie Małopolskim ul. Towarowa 4A. 2020-05-29 11:41 Agnieszka Świder aktualizacja treści
49. Uchwała Nr XXXI/629/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczonej wody, dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i dopłat do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6. 2020-05-29 11:41 Agnieszka Świder aktualizacja treści
50. Uchwała Nr XXXI/626/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032. 2020-05-29 11:40 Agnieszka Świder aktualizacja treści

Strona: 1 z 175


powrót na górę strony