REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Sprawozdania z działalności 2021-04-12 15:54 Jakub Czaja aktualizacja treści
2. Informacje o Jednostce 2021-04-12 15:43 Jakub Czaja aktualizacja treści
3. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych 2021-04-12 15:14 Anna Kwarta aktualizacja treści
4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych 2021-04-12 15:13 Anna Kwarta aktualizacja treści
5. „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD i RTV jako doposażenie dla placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” (2 części) 2021-04-12 15:11 Kinga Żukowska-Michno aktualizacja treści
6. Przebudowa budynku przy ul. Litewskiej 2a na ośrodek wsparcia wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji oraz zagospodarowaniem terenu 2021-04-12 15:06 Filip Kopyć aktualizacja treści
7. Oświadczenie majątkowe Anna Kowalska 2021-04-12 14:58 Barbara Jastrzębska aktualizacja treści
8. Informacja w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa 2021-04-12 14:50 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
9. Informacja w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa 2021-04-12 14:48 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
10. Oświadczenie majątkowe Zbigniew Zagrodnik 2021-04-12 14:38 Barbara Jastrzębska aktualizacja treści
11. Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych 2021-04-12 14:32 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
12. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2021-04-12 14:18 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
13. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2021-04-12 14:17 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
14. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2021-04-12 14:13 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
15. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2021-04-12 14:10 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
16. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2021-04-12 14:08 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
17. Finanse 2021-04-12 14:03 Lucjan Basta aktualizacja treści
18. Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do żłobka przy ul.Iwonickiej w Rzeszowie 2021-04-12 13:52 Agata Grodzka aktualizacja treści
19. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2021-04-12 13:48 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
20. Dostawa zabawk i pomocy dydaktycznych dożłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie 2021-04-12 13:35 Agata Grodzka aktualizacja treści
21. Zarządzenie Nr 18/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 marca 2021 r. 2021-04-12 13:35 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
22. Zarządzenie Nr VIII/1263/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 kwietnia 2021 r. 2021-04-12 13:24 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
23. Obwieszczenie - SR-III.6131.44.2021 2021-04-12 13:20 Tomasz Chotkowski aktualizacja treści
24. Zgłoszenia robót budowlanych za 2021 rok 2021-04-12 13:17 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
25. Dostawa mebli dzecięcych i biurowych do żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie 2021-04-12 13:17 Agata Grodzka aktualizacja treści
26. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2021-04-12 13:09 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
27. Informacje o Jednostce 2021-04-12 12:46 Witold Noga aktualizacja treści
28. Dostawa mebli na wymiar do żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie 2021-04-12 12:35 Agata Grodzka aktualizacja treści
29. Kontrola z Biura Kontroli 2021-04-12 12:07 Patrycja Gierlach aktualizacja treści
30. Kontrola z Biura Kontroli 2021-04-12 12:03 Patrycja Gierlach aktualizacja treści
31. Kontrola z Biura Kontroli 2021-04-12 12:01 Patrycja Gierlach aktualizacja treści
32. Dostawa wyposażenia gasronomicznego do żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie 2021-04-12 11:58 Agata Grodzka aktualizacja treści
33. Kontrola z Biura Kontroli 2021-04-12 11:52 Patrycja Gierlach aktualizacja treści
34. Informacja dla wyborców 2021-04-12 11:47 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
35. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2021-04-12 11:44 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
36. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2021-04-12 11:40 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
37. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2021-04-12 11:38 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
38. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2021-04-12 11:37 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
39. Informacja dla wyborców 2021-04-12 11:35 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
40. Informacja dla wyborców 2021-04-12 11:28 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
41. Zapytanie ofertowe na zakup modułu Endpoint Security Addon oraz dodatkowej licencji na 8 kamer. 2021-04-12 11:09 Grzegorz Piktas aktualizacja treści
42. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 2021-04-12 11:01 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
43. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 2021-04-12 11:00 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
44. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 2021-04-12 11:00 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
45. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 2021-04-12 11:00 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
46. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2020 roku 2021-04-12 10:51 Stanisław Boratyn aktualizacja treści
47. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2021-04-12 10:45 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
48. Zapytanie ofertowe nr DOB-ZOS.2401-8/2021/ZO pn. Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie w podziale na części 2021-04-12 10:42 Jolanta Śnieżek aktualizacja treści
49. Szkoła Podstawowa nr 8 2021-04-12 10:37 Agnieszka Świder aktualizacja treści
50. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w ZSP nr 7 w Rzeszowie 2021-04-12 10:19 Patrycja Gierlach aktualizacja treści

Strona: 1 z 494


powrót na górę strony