REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu 2022 r. (20 grudnia 2021 r.) 2022-01-24 14:07 Michał Solarski aktualizacja treści
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu 2022 r. (20 grudnia 2021 r.) 2022-01-24 14:04 Michał Solarski aktualizacja treści
3. Wykaz numerów telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta 2022-01-24 13:59 Agnieszka Świder aktualizacja treści
4. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa 2022-01-24 13:55 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
5. Zarządzenie nr 4/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 stycznia 2022 r. 2022-01-24 13:54 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
6. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert - Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr. 1 w 2022r. 2022-01-24 13:52 Piotr Pokrywka aktualizacja treści
7. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert - Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr. 1 w 2022r. 2022-01-24 13:38 Piotr Pokrywka aktualizacja treści
8. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert - Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr. 1 w 2022r. 2022-01-24 13:26 Piotr Pokrywka aktualizacja treści
9. Obwieszczenie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji z dnia 24.01.2022 r., znak: SR-II.6220.49.2021 2022-01-24 13:25 Renata Kuziemko aktualizacja treści
10. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert - Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr. 1 w 2022r. 2022-01-24 13:19 Piotr Pokrywka aktualizacja treści
11. Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie 2022-01-24 13:13 Agata Kaliszczak aktualizacja treści
12. Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert - Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr. 1 w 2022r. 2022-01-24 13:12 Piotr Pokrywka aktualizacja treści
13. Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej - 52927 ( 20070 N!) KRZ_RZESZOW_POBITNOTMP 2022-01-24 13:12 Małgorzata Brożyna aktualizacja treści
14. Obwieszczenie dla stron postępowania i decyzja z dnia 24.01.2022 r., znak: SR-II.6220.49.2021 2022-01-24 13:10 Renata Kuziemko aktualizacja treści
15. Budowa oświetlenia terenu Olszynek, zgodnie z projektem budowlanym, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia na terenie Olszynek"." 2022-01-24 13:06 Mateusz Kędzior aktualizacja treści
16. Porządek obrad LVIII sesji Rady Miasta - 25 stycznia 2022-01-24 13:04 Magdalena Pachorek aktualizacja treści
17. Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dla 154 uczniów praktycznej nauki zawodu zakwalifikowany do udziału w projekcie „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2” (VIII części). 2022-01-24 12:57 Anna Krupa-Wójcik aktualizacja treści
18. Zarządzenie Nr VIII/1625/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2022 r. 2022-01-24 12:49 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
19. Informacje ogólne 2022-01-24 12:32 Izabela Janas aktualizacja treści
20. Informacje ogólne 2022-01-24 12:31 Izabela Janas aktualizacja treści
21. Zarządzenie Nr VIII/1636/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 stycznia 2022 r. 2022-01-24 12:19 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
22. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Hetmańskiej 10 w Rzeszowie 2022-01-24 11:53 Karolina Sękowska aktualizacja treści
23. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2022-01-24 10:20 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
24. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2022-01-24 10:16 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
25. Zgromadzenia publiczne 2022 r. 2022-01-24 09:53 Grzegorz Dec aktualizacja treści
26. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2022-01-24 09:10 Maciej Magnowski aktualizacja treści
27. Wykaz numerów telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta 2022-01-24 09:02 Agnieszka Świder aktualizacja treści
28. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1/5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. 2022-01-24 09:02 Paulina Dobek aktualizacja treści
29. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1/4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. 2022-01-24 08:59 Paulina Dobek aktualizacja treści
30. Planowane usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Szopena. 2022-01-24 07:50 Mateusz Kędzior aktualizacja treści
31. Wybór najkorzystniejszej oferty- dostawa wyrobów stalowych 2022-01-24 07:33 Anna Smolińska aktualizacja treści
32. Wybór najkorzystniejszej oferty- dostawa wyrobów stalowych 2022-01-24 07:33 Anna Smolińska aktualizacja treści
33. Wykaz numerów telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta 2022-01-22 12:55 Agnieszka Świder aktualizacja treści
34. Wykaz numerów telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta 2022-01-22 12:49 Agnieszka Świder aktualizacja treści
35. Zagrożenie epidemiczne komunikat dla mieszkańców 2022-01-22 12:36 Agnieszka Świder aktualizacja treści
36. Nagranie 2022-01-22 11:57 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
37. Wykaz udzielonych zamówień publicznych za 2021 r. 2022-01-21 15:01 Agnieszka Świder aktualizacja treści
38. Wykaz udzielonych zamówień publicznych za 2021 r. 2022-01-21 15:00 Agnieszka Świder aktualizacja treści
39. Wykaz przyjętych przez USC w Rzeszowie ksiąg aktu stanu cywilnego z sołectw SŁOCINA i ZAŁĘŻE 2022-01-21 14:54 Agnieszka Świder aktualizacja treści
40. Wykonanie prac porządkowych na kładce przy ul. Piłsudskiego 2022-01-21 14:49 Jacek Jurkowski aktualizacja treści
41. Wydział Edukacji 2022-01-21 14:47 Agnieszka Świder aktualizacja treści
42. Oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-01-21 14:21 Agnieszka Świder aktualizacja treści
43. Porządek obrad LVIII sesji Rady Miasta - 25 stycznia 2022-01-21 13:56 Magdalena Pachorek aktualizacja treści
44. Zagrożenie epidemiczne komunikat dla mieszkańców 2022-01-21 13:50 Agnieszka Świder aktualizacja treści
45. Wykaz numerów telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta 2022-01-21 13:48 Agnieszka Świder aktualizacja treści
46. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2022-01-21 13:45 Katarzyna Murjas aktualizacja treści
47. Oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-01-21 13:43 Agnieszka Świder aktualizacja treści
48. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu 2022 r. (20 grudnia 2021 r.) 2022-01-21 13:20 Michał Solarski aktualizacja treści
49. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 2022-01-21 13:15 Marika Gaweł aktualizacja treści
50. Punkty adresowe 2022-01-21 13:05 Paweł Nabel aktualizacja treści

Strona: 1 z 779


powrót na górę strony