REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Wykonanie montażu wykładzin w PPP Nr 2 2021-10-11 14:36 Edyta Tobiasz aktualizacja treści
252. PROCEDURA MPZP 2021-10-11 14:16 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
253. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-10-11 14:15 Anna Smolińska aktualizacja treści
254. PROCEDURA MPZP 2021-10-11 14:14 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
255. PROCEDURA MPZP 2021-10-11 14:12 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
256. Wznowienie bezpośredniej obsługi stron w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 2021-10-11 13:49 Administrator BIP aktualizacja treści
257. Roboty budowlane polegające na budowie drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie 2021-10-11 13:26 Wioletta Olbrycht aktualizacja treści
258. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 13:26 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
259. PROCEDURA STUDIUM 2021-10-11 13:23 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
260. PROCEDURA STUDIUM 2021-10-11 13:22 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
261. Obwieszczenie - SR-II.6220.47.2021 2021-10-11 13:18 Ewa Ochał aktualizacja treści
262. Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne 2021-10-11 12:52 Barbara Kubicka aktualizacja treści
263. Zmiana sposobu korzystania z nieodpłatnych porad prawnych 2021-10-11 12:42 Agnieszka Świder aktualizacja treści
264. Zmiana sposobu korzystania z nieodpłatnych porad prawnych 2021-10-11 12:41 Agnieszka Świder aktualizacja treści
265. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizowanych przez Miasto Rzeszów 2021-10-11 12:14 Rafał Żuczek aktualizacja treści
266. Zawiadomienie o wyborze oferty "Pakiet Ubiorczy" 2021-10-11 12:14 Mariusz Byjoś aktualizacja treści
267. Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych 2021-10-11 12:10 Barbara Kubicka aktualizacja treści
268. Projekt windy w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie 2021-10-11 12:07 Agnieszka Świder usunięcie artykułu
269. Zawiadomienie o wyborze oferty "Pakiet Ubiorczy" 2021-10-11 12:03 Mariusz Byjoś aktualizacja treści
270. Obwieszczenie - SR-III.6131.193.2021 2021-10-11 11:59 Tomasz Chotkowski aktualizacja treści
271. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Krokusowej w Rzeszowie 2021-10-11 11:45 Karolina Sękowska aktualizacja treści
272. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2021-10-11 11:38 Agnieszka Świder aktualizacja treści
273. Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych 2021-10-11 11:26 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
274. Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych 2021-10-11 11:26 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
275. Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych 2021-10-11 11:25 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
276. Obwieszczenie - AR.6733.65.25.2021.MP65 2021-10-11 11:16 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
277. Kadencja 2019-2023 2021-10-11 10:48 Maciej Magnowski aktualizacja treści
278. Obwieszczenie Z-cy Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie - RZ.ZUZ.1.4210.354.2021.MC 2021-10-11 10:48 Anna Barlik aktualizacja treści
279. Obwieszczenie - AR.6733.65.26.2021.MP65 2021-10-11 10:36 Małgorzata Pączek aktualizacja treści
280. Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych 2021-10-11 10:27 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
281. PROCEDURA MPZP 2021-10-11 10:15 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
282. Obwieszczenie - AR.6733.72.30.2021.KC72 2021-10-11 10:12 Katarzyna Ciastoń aktualizacja treści
283. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Mobilny Punkt Spisowy Załęże 2021-10-11 10:00 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
284. Zgłoszenia robót budowlanych za 2021 rok 2021-10-11 09:15 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
285. Organizacja pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie 2021-10-11 08:44 Agnieszka Świder aktualizacja treści
286. Slider stopka 2021-10-11 08:37 Agnieszka Świder aktualizacja treści
287. Petycje złożone 2021-10-11 08:33 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
288. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 08:12 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
289. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa 2021-10-11 08:12 Anna Serafin aktualizacja treści
290. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 08:11 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
291. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 08:04 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
292. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 08:03 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
293. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 08:01 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
294. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 08:00 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
295. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 07:57 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
296. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-11 07:48 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
297. Organizacja spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021-10-10 20:53 Adam Nazimek aktualizacja treści
298. Remonty przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni jezdni – roboty utrzymaniowe 2021-10-08 15:07 Wioletta Olbrycht aktualizacja treści
299. Organizacja spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021-10-08 15:05 Adam Nazimek aktualizacja treści
300. Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-10-08 14:46 Maciej Magnowski aktualizacja treści

Strona: 6 z 647


powrót na górę strony