REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł menu / artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1/39/2021 z dnia 5 października 2021 r 2021-10-08 13:32 Łukasz Grędys aktualizacja treści
302. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 2021-10-08 13:30 Agnieszka Świder aktualizacja treści
303. Modernizacja placu manewrowego w VIII LO Rzeszów 2021-10-08 13:30 Paweł Korniak aktualizacja treści
304. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1/38/2021 z dnia 5 października 2021 r 2021-10-08 13:30 Łukasz Grędys aktualizacja treści
305. Modernizacja placu manewrowego w VIII LO Rzeszów 2021-10-08 13:28 Paweł Korniak aktualizacja treści
306. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1/37/2021 z dnia 5 października 2021 r 2021-10-08 13:27 Łukasz Grędys aktualizacja treści
307. Informacja o Wydziale 2021-10-08 13:23 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
308. Zapytanie ofertowe na zakup pakietu umundurowania pn. " Pakiet umundurowania dla Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie – Liceum Ogólnokształcące nr XIV" 2021-10-08 13:22 Edyta Niemiec aktualizacja treści
309. Obwieszczenie AR.6733.53.12.2021.WR53 2021-10-08 13:21 Wiesława Rzeszut aktualizacja treści
310. Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 2021-10-08 13:05 Filip Kopyć aktualizacja treści
311. Zarządzenie Nr VIII/1491/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 października 2021 r. 2021-10-08 13:00 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
312. Pismo do SKO w Rzeszowie z dnia 8.10.2021 r., znak: SR-II.6220.26.2021 2021-10-08 12:46 Renata Kuziemko aktualizacja treści
313. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rzeszów 2021-10-08 12:36 Dariusz Zajdel aktualizacja treści
314. Zgłoszenia robót budowlanych za 2021 rok 2021-10-08 11:58 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
315. Finanse i majątek 2021-10-08 11:53 Agnieszka Świder aktualizacja treści
316. Zgłoszenia robót budowlanych za 2021 rok 2021-10-08 11:53 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
317. Kontrole zewnętrzne 2021-10-08 11:52 Agata Kielar aktualizacja treści
318. Kontrole zewnętrzne 2021-10-08 11:10 Agnieszka Świder aktualizacja treści
319. Promocja Rzeszowa w ramach występów drużyny piłkarskiej Stal Rzeszów w II Lidze Piłki Nożnej od daty zawarcia umowy do 5 grudnia 2021 r. 2021-10-08 10:20 Michał Choma aktualizacja treści
320. Promocja Rzeszowa w ramach występów drużyny piłkarskiej Stal Rzeszów w II Lidze Piłki Nożnej od daty zawarcia umowy do 5 grudnia 2021 r. 2021-10-08 10:20 Michał Choma aktualizacja treści
321. Informacja dotycząca komunikacji miejskiej 2021-10-08 09:36 Sławomir Świder aktualizacja treści
322. Obwieszczenie - AR.6733.69.12.2021.AW69 2021-10-08 09:30 Andrzej Woźniak aktualizacja treści
323. Obwieszczenie - AR.6733.69.11.2021.AW69 2021-10-08 09:27 Andrzej Woźniak aktualizacja treści
324. Promocja Rzeszowa w ramach występów drużyny piłkarskiej CWKS Resovia Rzeszów w I Lidze Piłki Nożnej od dnia zawarcia umowy do 5 grudnia 2021 roku 2021-10-08 09:07 Dariusz Zajdel aktualizacja treści
325. Inne źródła 2021-2027 2021-10-08 09:05 Marcin Gierlicki aktualizacja treści
326. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa 2021-10-08 07:57 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
327. Zarządzenie Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2021 r. 2021-10-08 07:53 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
328. Zarządzenie Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2021 r. 2021-10-08 07:53 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
329. Zarządzenie Nr 83/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2021 r. 2021-10-08 07:50 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
330. Zarządzenie Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2021 r. 2021-10-08 07:45 Małgorzata Lisowicz aktualizacja treści
331. Informacje o Jednostce 2021-10-08 07:28 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
332. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2021-10-08 07:24 Andrzej Prajsnar aktualizacja treści
333. Zapytanie ofertowe - "Remont podłóg i parapetów oraz wymiana stolarki drzwiowej w internacie Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie." 2021-10-07 15:50 Małgorzata Chrobak aktualizacja treści
334. Zapytanie ofertowe - "Remont podłóg i parapetów oraz wymiana stolarki drzwiowej w internacie Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie." 2021-10-07 15:42 Małgorzata Chrobak aktualizacja treści
335. Zapytanie ofertowe - "Remont podłóg i parapetów oraz wymiana stolarki drzwiowej w internacie Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie." 2021-10-07 15:34 Małgorzata Chrobak aktualizacja treści
336. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”(6 części)” 2021-10-07 14:43 Kinga Żukowska-Michno aktualizacja treści
337. Publiczne Przedszkole nr 22 2021-10-07 14:32 Agnieszka Świder aktualizacja treści
338. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie łącznika ścieżki rowerowej ul. Lubelskiej oraz ul. Rzecha 2021-10-07 14:27 Joanna Korzeniowska aktualizacja treści
339. Dodatkowe informacje 2021-10-07 14:25 Agnieszka Świder aktualizacja treści
340. Zgłoszenia robót budowlanych za 2021 rok 2021-10-07 14:20 Jadwiga Pizło aktualizacja treści
341. Publiczne Przedszkole nr 22 2021-10-07 14:19 Agnieszka Świder aktualizacja treści
342. Zapytanie ofertowe na "Zakup laptopa i tabletów do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych" 2021-10-07 14:19 Edyta Niemiec aktualizacja treści
343. Zapytanie ofertowe na "Zakup laptopa i tabletów do celów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych" 2021-10-07 14:19 Edyta Niemiec aktualizacja treści
344. USŁUGI POCZTOWE 2021-10-07 14:12 Dariusz Zajdel aktualizacja treści
345. USŁUGI POCZTOWE 2021-10-07 14:08 Dariusz Zajdel aktualizacja treści
346. USŁUGI POCZTOWE 2021-10-07 14:06 Dariusz Zajdel aktualizacja treści
347. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-10-07 14:04 Beata Gunia-Golema aktualizacja treści
348. Publiczne Przedszkole nr 33 2021-10-07 14:01 Agnieszka Świder aktualizacja treści
349. Publiczne Przedszkole nr 33 2021-10-07 14:01 Agnieszka Świder aktualizacja treści
350. Publiczne Przedszkole nr 33 2021-10-07 13:59 Agnieszka Świder aktualizacja treści

Strona: 7 z 647


powrót na górę strony