Gdzie znaleźć Oświadczenia majątkowe

Szanowni Państwo oświadczenia majątkowe publikowane za poprzednie lata dostępne są pod adresem s.bip.erzeszow.pl

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych Miasta

Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta Rzeszowa

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WZÓR

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Jawność wyłączyła Pani Agnieszka Witalec – Kierownik Referatu Kadr