Programy przedakcesyjne

Podniesienie standardu oferty edukacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie poprzez zakup frezarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem i zakupem oprogramowania dydaktycznego

Znak Rozwój Zasaobów Ludzkich - PHARE - Spójność Społeczna i Gospodarcza, Flaga Unia Europejska

Podniesienie standardu oferty edukacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie poprzez zakup frezarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem i zakupem oprogramowania dydaktycznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu PHARE 2003 Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w ramach Programu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”

Jednostka Kontraktująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Beneficjent: Miasto Rzeszów
Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie

Wartość projektu: 301 097 PLN
Kwota dofinansowania: 174 095 PLN
Wkład własny: 127 002 PLN
Okres realizacji: 01.12.2005r. - 30.04.2006r.

Opis projektu:

Celem ogólnym niniejszego przedsięwzięcia było podniesienie standardu kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz poszerzenie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego, zlokalizowanego przy ul. Hetmańskiej 45b w Rzeszowie, na kierunkach mechanicznych, poprzez doposażenie pracowni CNC w niezbędny sprzęt służący edukacji: frezarkę sterowaną numerycznie wraz z oprogramowaniem dydaktycznym.
Przedsięwzięcie było związane z wcześniejszymi działaniami dotyczącymi modernizacji oferty edukacyjnej rzeszowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2002 r. została pozyskana tokarka sterowana numerycznie, na której uczniowie mogli odbywać praktyczne ćwiczenia. Ponadto w 2003 r. pracownia została wyposażona w komputerowy program symulacyjny do obrabiarki sterowanej numerycznie. Program ten został zakupiony przez WSK "PZL - Rzeszów" S.A., głównego odbiorcę wyszkolonej w CKP kadry.

W dniu 21 lutego 2006 roku zostały podpisane umowy z dostawcami frezarki sterowanej numerycznie (CNC) oraz oprogramowania dydaktyczno-przemysłowego.

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji projektu wzrosła jakość oferty edukacyjnej CKP w Rzeszowie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu. Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła przeszkolenie na nowym sprzęcie minimum 120 osób rocznie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w zajęciach praktycznych. W każdym roku szkolnym CKP przeszkolił w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie ponad 100 uczniów. Projekt pozwolił na pełną realizację programu kształcenia młodzieży uczęszczającej do rzeszowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, czego skutkiem były:

  • zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności w zawodzie technik mechanik, czy też operator obrabiarek skrawających,
  • zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy,
  • wzrost możliwości zatrudnienia w firmach należących do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza",
  • zwiększenie możliwości podjęcia dalszego kształcenia na jedynym w województwie podkarpackim Wydziale Budownictwa Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Zakup frezarki sterowanej numerycznie pozwolił uzupełnić podstawową bazę dydaktyczną tak, by bezpośredni beneficjent był w pełni przygotowany do podjęcia pracy przy obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ponadto, stworzył możliwość przygotowania wykwalifikowanej kadry dla prężnie rozwijającego się klastra "Doliny Lotniczej".