Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Miasto Rzeszów – II

FISII_v1

Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Miasto Rzeszów – II

Tytuł projektu: „Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego”

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów (www.rzeszow.pl)

Podmiot Realizujący Projekt: SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Wartość całkowita projektu: 12 500 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 12 500 000,00 PLN*
Termin realizacji: 04/2021 – 12/2022*
* stan na dzień 21.05.2021r.

Opis projektu:

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • zakup aparatu Rezonansu Magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń pracowni.