Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Miasto Rzeszów – II

FISII_v1

Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Miasto Rzeszów – II

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów (www.rzeszow.pl)

Wartość całkowita projektu: 12 500 000,00 PLN
Kwota dofinansowania całego projektu: 12 500 000,00 PLN*
* stan na dzień 1.04.2021r.

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest oModernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.