Budżet Państwa 2021-2027

Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewskiej 2a w Rzeszowie

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie pn.: „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewskiej 2a w Rzeszowie” dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa

Jednostki Realizujące:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Wartość całkowita zadania: 3 462 816 PLN,00 PLN*
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 656 187,00 PLN*
Termin realizacji: 06.2021- 12.2021 r.*

* data podpisania Porozumienia: 2.08.2021r.

Opis zadania:

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania pn.: „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewskiej 2a w Rzeszowie” środki dotacji zostaną przeznaczone w 2021 r. na dofinansowanie robót rozbiórowych, budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu w tym budowa ogrodu z elemenatmi siłowni zewnętrznej oraz zakupu wyposażenia w celu uruchomienia działalności Środowiskowego Domu Samapomocy.
Realizacja zadania zakłada osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i rezultatów:
- utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy i świadczenie usług specjalistycznych dla 25 osób z różnymi postaciami otępienia w tym w chorobie Alzheimera;
- zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji i rewalidacji umożliwiającego realizację usług w ŚDS;
- urządzenie sal do zajęć terapeutycznych w tym pracownia artystyczna, pracownia ogólna, pokój psychologa i pokój wyciszenia, pracownia kulinarna z jadalnią, sala do rehabilitacji i fizjoterapii, pokój pielęgniarsko-zabiegowy, sala doświadczania świata.