Budżet Państwa 2021-2027

Zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. w ramach Programu „Maluch”, „Maluch Plus” lub „Maluch+” 362 miejsc opieki w 9 żłobkach w Rzeszowie

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostki Realizujące:
- Miejski Zespół Żłóbków w Rzeszowie,
- Urząd Miasta Rzeszowa.

Wartość całkowita zadania: 5 416 968 PLN*
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 523 920,00 PLN*
Termin realizacji zadania: 1.01.2021-31.12.2021*
*zgodnie z Umową dotacji z dnia 5 lipca 2021 r.

Opis projektu:

Dofinansowanie na realizację zadania przeznaczone jest na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 362 miejsc utworzonych do dnia 31 stycznia 2021 r. z Programu „Maluch”, „Maluch Plus” i „Maluch+” w 9 żłobkach w Rzeszowie:

- żłobek nr 1, 35-242 Rzeszów, ul.Piękna 18
- żłobek nr 3, 35-116 Rzeszów, ul.Macieja Rataja 6a
- żłobek nr 5, 35-505 Rzeszów, ul.Wołyńska 4
- żłobek nr 8, 35-011 Rzeszów, ul. Kazimierza Pułaskiego 3b
- żłobek nr 9, 35-309 Rzeszów, ul.Podwisłocze 20B
- żłobek nr 10, 35-508 Rzeszów, ul.Stefana Starzyńskiego 19
- żłobek nr 11, 35-329 Rzeszów, ul.Prof.Adama Krzyżanowskiego 22
- żłobek nr 12, 35-040 Rzeszów, ul.Jarosława Dąbrowskiego 73
- żłobek nr 4, 35-082 Rzeszów, ul. Architektów 4/U6