Budżet Państwa 2021-2027

Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie

Logo-herb i godło

Logo

„Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie”


Projekt współfinansowany ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

Fundusz: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Beneficjent końcowy

OSP Rzeszów-Biała

OSP Rzeszów-Budziwój

OSP Rzeszów-Bzianka

OSP Rzeszów-Dębina

OSP Rzeszów-Drabinianka

OSP Rzeszów-Matysówka

OSP Rzeszów-Przybyszówka

OSP Rzeszów- Pogwizdów Nowy

OSP Rzeszów-Słocina

OSP Rzeszów-Wilkowyja

OSP Rzeszów-Zalesie

OSP Rzeszów-Załęże

 

Koszt całkowity: 1 199 900,00 , w tym:

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Biała – 99 750,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów- Budziwój – 97 170,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Bzianka – 99 990,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Dębina – 99 900,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka – 100 140,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka – 100 080, 00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Przybyszówka – 100 210,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy – 100 990,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Słocina – 101 800,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Wilkowyja – 99 910,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie – 99 970,00 zł

Koszty zakupu sprzętu/umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Załęże – 99 990,00 zł

 

Koszt kwalifikowalny:  1 199 900,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 175 902,00 zł

Wkład własny: 23 998,00

Realizacja: 2021 r.
 

 

Opis projektu:

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu ochrony mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów oraz powiatu rzeszowskiego poprzez zakup  specjalistycznego sprzętu oraz specjalnego umundurowania, co jest niezbędne do udzielenia skutecznej, a zarazem bezpiecznej i efektywnej pomocy poszkodowanym ofiarom działań o charakterze przestępczym, a także w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym akcjach zwalczających skutki katastrof naturalnych.

Cel główny osiągnięty zostanie także poprzez realizację celu szczegółowego: „Zmniejszenie negatywnych   skutków   przestępstw  zdarzeń drogowych,  wypadków  rolniczych,  akcji  gaśniczych w zabudowaniach i lasach poprzez szybsze udzielenie pomocy poszkodowanym”.

Celowość realizacji projektu i doposażenia 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów podyktowana jest także praktyką związaną z wyjazdami do różnych zdarzeń, w tym pomocy poszkodowanym ofiarom przestępstw.  

W każdej akcji ratowniczej na terenie gminy oraz terenów przyległych, oprócz zastępów jednostki PSP /jednostek PSP biorą udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z danego terenu, gdzie doszło do zdarzenia. Posiadanie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania danej jednostki OSP na terenie gminy przybiera w związku z tym na znaczeniu.