Kontrole zewnętrzne

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

Biuro Kontrolne

02-05.09.2013 r.

10-13.09.2013 r.

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań w 2013 r.

Protokół kontroli – Załącznik nr 2.

str. 1-5
str. 6-9

2.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

9.02.2014

Kontrola Archiwum Zakładowego Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Protokół kontroli