Finanse

Budżet:

Plan finansowy na 2021 r. (dochody) pobierz
Plan finansowy na 2021 r. (wydatki) pobierz

Sprawozdanie finansowe:

Bilans pobierz
Rachunek zysków i strat pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pobierz
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego pobierz

Rachunki bankowe:

Dochody PKO BP 96 1020 4391 0000 6302 0144 9974
Wydatki PKO BP 91 1020 4391 0000 6502 0144 9966
Depozyty PKO BP 04 1020 4391 0000 6102 0144 9982
Socjalny PKO BP 79 1020 4391 0000 6102 0144 9990