Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

AKTYWNI UCZNIOWIE – ARCHITEKCI SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od listopada 2019 Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego – Technikum Nr 9 rozpoczyna realizację 17-miesięcznego projektu pod tytułem „AKTYWNI UCZNIOWIE – ARCHITEKCI SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Celem głównym projektu jest :

  • rozwój i nabycie nowych, praktycznych umiejętności zawodowych i interdyscyplinarnych,
  • rozwój kompetencji językowych i miękkich uczniów Technikum Nr 9
  • zwiększenie poziomu mobilności zawodowej poprzez szkolenia i staże zawodowe w partnerskich krajach UE.

Projekt skierowany jest do naszych uczniów. Łącznie weźmie w nim udział 59 uczniów Technikum Nr 9 (odpowiednio: 30 informatyków, 14 mechaników i 15 techników organizacji reklamy). Co zaoferujemy w ramach działań? Przede wszystkim trzytygodniowe staże zawodowe:

  • projektowanie, testowanie/audyt i wykonawstwo nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych- dla techników informatyków;
  • użytkowanie i programowanie urządzeń CNC oraz projektowanie i konstruowanie systemu transportu pionowego - dla techników mechaników;
  • przygotowanie kampanii reklamowych z wykorzystaniem technik multimedialnych - dla techników organizacji reklamy;

Ponadto każdy uczestnik projektu odbędzie szkolenie w zakresie:

  • języka angielskiego zawodowego (30 godzin), dostosowane tematycznie do jego kierunku kształcenia;
  • doradztwa zawodowego (7 godzin);
  • procedur i przepisów PPOŻ i BHP i udzielania pierwszej pomocy (4 godziny);

Poza tym uczestnicy odbędą przygotowanie pedagogiczno-kulturowe (10 godzin) oraz rozwiną swoje kompetencje miękkie (interdyscyplinarne) w zakresie poprawy samooceny, motywacji do działania, pracy zespołowej, komunikacji, planowania działań, kreatywnego rozwiązywania problemów. Każdy z uczestników projektu uzyska certyfikat Europass, ECVET.

Plakat informacyjny projektu