Dodatkowe informacje

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego dotyczący Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie stan na 01.01.2021

Załączniki: