Kontrole zewnętrzne

Kontrole

Lp

Data

Kontrolujący

Zakres przedmiotowy kontroli

1

28.01.2019

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów – Warsztaty Szkolne

2

18.03.2019

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji PPWIS z dnia 27.10.2017 r.

3

18.03.2019

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego internatu

4

27.03.2019

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością

5

30.04.2019

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola sanitarna w związku z warunkowym zatwierdzeniem działalności Warsztatów Szkolnych

6

14.06.2019

Kuratorium Oświaty

Prawidłowość podejmowanych działań w celu zapewnienia odpowiednich warunków nauki

7

17.06.2019

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola żywności i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością- stołówka

8

22.08.2019

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego

9

11.09.2019

Powiatowa Stacja Saniotarno-Epidemiologiczna

Ocena narażenia zawodowego pracownika

10

29.11.2019

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola kompleksowa jednostki ( zamówienia publiczne, umowy)

11

13.12.2019

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontorla warunków produkcji i obrotu żywnością – Warsztaty Szkolne

12

10.01.2020

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanotarnego szkoły, ocena warunków do praktycznej nauki zawodu