Zarządzenia i Regulaminy

Zarządzenie Nr DYR.021.2.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w zlotych polskich 30000 euro