Dodatkowe informacje

Plan zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130000 zł na 2021 r.- Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie