Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - zakończone

Rozstrzygnięcie! „Planowany zakup środków czystości w 2020 roku do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (2 części)”