Uchwały i zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr VIII/854/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz legitymacji studencjkiej LINK

Zarządzenie nr VIII/1040/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zwrotu kwoty za niewykorzystany bilet w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów. LINK

Zarządzenie Nr 17 /2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie LINK

Zarządzenie Nr 16 /2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2019 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2019 r. LINK  

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w  Rzeszowie Nr 16/2020 z dnia 18 maja 2020  r. LINK

Zarządzenie nr 786/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakupu biletu w kasowniku za pomocą karty płatniczej  LINK

Zarządzenie nr: 13/2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora ZTM w Rzeszowie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru przez pracowników ZTM w Rzeszowie przedstawiciela załogi do reprezentowania jej interesów w relacjach z pracodawcą LINK

Zarządzenie nr 12/ 2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19 LINK

Zarządzenie nr 11 / 2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie LINK 

Zarządzenie nr  VIII/756/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK 

Zarządzenie nr VIII/740/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK 

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Zarządu Transporu Miesjkiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowej zmiany sposobu obsługi interesantów Zarządu Transportu Miesjkiego w Rzeszowie LINK

Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektor Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 17.02.2020 w sprawie ustalenia maksymalnych upustów cenowych dla hurtowej sprzedaży biletów normalnych, ulgowych jednorazowych, wieloprzejazdowych oraz imiennych biletów okresowych na usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego LINK

ZARZĄDZENIE nr VIII/263/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

ZARZĄDZENIE Nr VII/1958/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia informacji dotyczącej projektu "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem  przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i napędzanych gazem ziemnym dla Miasta Rzeszowa. LINK /   ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ AUTOBUSÓW ZEROEMISYJNYCH I NAPĘDZANYCH GAZEM ZIEMNYM DLA MIASTA RZESZOWA   /  FORMULARZ OPINII I UWAG DO PROJEKTU: „ANALIZY KOSZTÓW I KORZYSCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ AUTOBUSÓW ZEROEMISYJNYCH I NAPĘDZANYCH GAZEM ZIEMNYM DLA MIASTA RZESZOWA

ZARZĄDZENIE nr: 9/2018 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 26.03.2018 w sprawie ustalenia maksymalnych upustów cenowych dla hurtowej sprzedaży biletów normalnych, ulgowych jednorazowych, wieloprzejazdowych oraz imiennych biletów okresowych na usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego LINK

ZARZĄDZENIE Nr VII/1513/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z  biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów. LINK

ZARZĄDZENIE Nr VII/1512/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz Legitymacji studenckiej LINK

ZARZĄDZENIE nr VII/1190/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1.06.2017 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

ZARZĄDZENIE NR VII/981/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów LINK

ZARZĄDZENIE NR VII/969/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów LINK

ZARZĄDZENIE nr: 38/2016 Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnych upustów cenowych dla hurtowej sprzedaży biletów normalnych, ulgowych jednorazowych, wieloprzejazdowych oraz imiennych biletów okresowych na usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego LINK

ZARZĄDZENIE nr VII/792/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

ZARZĄDZENIE nr VII/447/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30.11.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu doładowania Rzeszowskiej Karty Miejskiej przez serwis internetowy  LINK

ZARZĄDZENIE nr: 35/2015 — Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 28.10.2015 w sprawie ustalenia maksymalnych upustów cenowych dla hurtowej sprzedaży biletów normalnych, ulgowych jednorazowych, wieloprzejazdowych oraz imiennych biletów okresowych na usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego LINK

ZARZĄDZENIE nr: VII/233/2015- Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Rzeszowskiej Karty Miejskiej  LINK

ZARZĄDZENIE nr: VII/234/ 2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli biletów i e-karty w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

ZARZĄDZENIE nr: VII/235/2015 - Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

ZARZĄDZENIE nr: 131 2013 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2013 r, w sprawie ustalenia maksymalnych upustów cenowych dla hurtowej sprzedaży biletów normalnych i ulgowych jednorazowych oraz wieloprzejazdowych na usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowegLINK