Kontrole zewnętrzne

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

LP KONTROLUJĄCY DATA KONTROLI ZAKRES KONTROLI
ROK 2020
1 Państwowa Inspekcja Pracy 06.02.2020 Przestrzeganie przepisów prawa pracy
2 Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny 13.07.2020 Przestrzeganie reżimu sanitarnego na pływalniach otwartych
3 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 03.11.2020 04.12.2020 Kontrola zamówień publicznych
ROK 2021
1 Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny 31.05.2021 Pobór prób wody z kąpieliska miejskiego przy ul.Kwiatkowskiego
2 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 20.06.2021
3 Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny 21.07.2021 Przestrzeganie wymogów higieniczno sanitarnych na odkrytej pływalni ROSIR

Link do starszej wersji BIP z wykazem kontroli z lat ubiegłych