Kontrole zewnętrzne

ROK 2020 - brak kontroli

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Data kontroli Wyniki kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

19.05.2021 r. protokół

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Zdrowia

11.05.-11.06.2021 r. protokół

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

18-30.06.2021 r. protokół