Rzeszowski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo informacje dotyczace Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.

Harmonogram RBO na 2022 rok

Uchwałą Nr XLVIII/1020/2020 z dnia 15 czerwca 2021 r. Rada Miasta Rzeszowa określiła kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok oraz przyjęła harmonogram prac w 2022 roku:

 

Opis czynności

Termin

Zgłaszanie projektów

od 5 do 23 lipca 2021 r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

od 26 lipca do 20 sierpnia 2021 r.

Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do glosowania

23 sierpnia 2021 r.

Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania

 do 30 sierpnia 2021 r.

Głosowanie

od 10 września do 8 października  2021 r.

Publikacja wyników głosowania

od 14 do 15 października 2021 r.

 

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok wynosi 8 200 000 zł, co stanowi 0,5% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2020 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO:

  • 4 100 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
  • 3 280 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;
  • 820 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.