Konsultacje społeczne publikowane do dnia 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo wszystkie przeprowadzone Konsultacje Społeczne publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem s.bip.erzeszow.pl

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Protokoły z przeprowadzonych dyskusji publicznych

Protokoły - 2020 rok

1. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 84/14/2004 Zalesie przy ogródkach działkowych w Rzeszowie - część "A", wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

2. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 300/5/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 90/20/2004 "Wilkowyja-Kamionka II" w Rzeszowie wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

3. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 4 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. (PDF)

4. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 168/7/2008 - 1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

5. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 305/10/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

6. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 236/4/2012 w rejonie ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części B, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

7. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 315/10/2019 przy ulicy Jabłońskiego w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

8. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm., wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

9. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

10. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 306/1/2019 przy ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego w Rzeszowie oraz prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną i wyłożoną do publicznego wglądu wraz z niniejszym projektem planu. (PDF)

11. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 300/5/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 90/20/2004 "Wilkowyja - Kamionka II" w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

12. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie - część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

13. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 307/2/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowiska. (PDF)

14. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII oraz prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną i wyłożoną do publicznego wglądu oraz z niniejszym projektem planu. (PDF)

15. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie - część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

16. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 - "Dworzec" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

17. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie  „Miłocin-Park” w Rzeszowie – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

18. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 307/2/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

19. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 319/4/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

20. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 315/10/2019 przy ulicy Jabłońskiego w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

21. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)

22. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2021 - I "Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (PDF)