Rzeszowski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo informacje dotyczace Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Wyniki głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r

W związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. przedstawiamy:

Listę zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
Wyniki aktywności osiedli w głosowaniu w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego
Uchwała Nr XI/237/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2020 rok.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

5.000.000 zł na zadania z Kategorii I
4.000.000 zł na zadania z Kategorii II
1 000.000 zł na zadania z Kategorii III

Jak stanowi wyżej wymieniona uchwała:
-w przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęty tylko jeden projekt z jednego osiedla, który uzyskał największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem tzw. bonusu;
-bonus przyznaje się dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na projekt z Kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji dodatkowego projektu z kategorii II o wartości nie przekraczającej 200 000 zł;
-aktywność w głosowaniu oblicza się poprzez określenie stosunku procentowego liczby głosów oddanych przez mieszkańców na projekt osiedlowy do liczby mieszkańców danego osiedla;
-uprawnionymi do zgłoszenia zadania przyznanego w ramach bonusu są wnioskodawcy projektu, którzy w głosowaniu uzyskali najwyższą aktywność.

Na posiedzeniu w dniu 30 września 2019 r. Komisja skrutacyjna w konsultacjach społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. sporządziła protokół:
Protokół z ustalenia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Rzeszowa w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.