Finanse i majątek

Finanse i majątek

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w jednostce za rok 2020 pobierz

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w jednostce za rok 2019 pobierz