Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Informacje o zgłoszeniach robót budowlanych

Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok

Zgłoszenia 2020 - Prawo Budowlane

Lp. data doręczenia zgłoszenia organowi imię i nazwisko lub adres i nazwa Zgłaszajacego adres i opis zgłaszanego obiektu informacje o braku sprzeciwu data wniesienia sprzeciwu wycofanie wniosku data publikacji zgloszenia
1 2020-01-02 Sławomir Czajak Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizcji sanitarnej dz. 5391/3, 4995, 5220/4, 5220/5, 5220/6, 5220/2, 4910/2, 5205/1, 5191, 5206 obr. 222 Rzeszów ul. Janiowe Wzgórze. 2020-01-22
2 2020-01-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gzowej średniego ciśnienia na dz. 2091/8, 2092/3, 2092/11, 2092/12, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2093/9, 2093/10, 2093/11, 2093/12, 2093/13, 2211 obr. 209 Rzeszów ul. Wieniwaskiego. 2020-01-16
3 2020-01-09 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/13, 547/14, 548/3, 548/9, 548/10, 549/3 obr. 220 Rzeszów ul. Potockiego.
4 2020-01-15 Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej. Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic: Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-2-2 i rzeki Strug dz. 997 i 998/1 obr. 225 Rzeszów ul. Miejska.
5 2020-01-16 Mateusz Węglarz Sieć wodociągowa wraz z przyłączem na dz. 666/2 i 671 obr. 223 Rzeszów ul. Beskidzka.
6 2020-01-20 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 618, 617, 616, 608 obr. 212 Rzeszów ul. Staroniwska i Malinowa.
7 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Św. Faustyny dz. 1215/3, 1215/4, 1218 Rzeszów obr. 221.
8 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Senatorskiej dz. 73/6, 73/7, 73/8, 597/2, 603/1 Rzeszów obr. 225.
9 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Mokra Strona dz. 757/1, 757/6, 757/7 Rzeszów obr. 224.
10 2020-10-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II dz. 710/6, 710/7 Rzeszów obr. 225.
11 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Chłędowskiego dz. 24, 302 Rzeszów obr. 218.
12 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II dz. 1022/23 Rzeszów obr. 225.
13 2020-01-21 PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa stacji transformatoroej słupowej Przybyszówka Janiowe Wzgórze wraz z nawiązaniami do linii SN-15kV i nN-0,4kV w m. Rzeszów, ul. Janiowe Wzgorze, Galicyjska, Złocista dz. 5238, 5237/1, 5237/2, 5239/1, 5240/1, 5243/3, 5244, 5234, 5241, 5232/2, 5707, 5374, 5384/3, 5381, 5380/1, 5379/1, 5378/1, 5377/13, 5377/12, 5236/1, 5236/2, 5231/5, 5390/2, 4925 obr. 222.
14 2020-01-22 Luiza Wojnarowska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. 4532, 4601/2, 4570, 4569, 4567, 4566/1, 4565/1, 4565/2, 4558, 4557, 4548, 4542/1, 4542/2 Rzeszów ul. Leśne Wzgórze obr. 222.
15 2020-01-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Zakładowej dz. 425/7, 431/3, 454 Rzeszów  obr. 211. 2020-01-22
16 2020-01-23 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.św. Marcinadz. 1288/1, 1288/6, 1308, 1311/3, 1380 Rzeszów obr. 221.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50