Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Informacje o zgłoszeniach robót budowlanych

Zgłoszenia robót budowlanych za 2020 rok

Zgłoszenia 2020 - Prawo Budowlane

Lp. data doręczenia zgłoszenia organowi imię i nazwisko lub adres i nazwa Zgłaszajacego adres i opis zgłaszanego obiektu informacje o braku sprzeciwu data wniesienia sprzeciwu wycofanie wniosku data publikacji zgloszenia
1 2020-01-02 Sławomir Czajak Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizcji sanitarnej dz. 5391/3, 4995, 5220/4, 5220/5, 5220/6, 5220/2, 4910/2, 5205/1, 5191, 5206 obr. 222 Rzeszów ul. Janiowe Wzgórze. 2020-01-22
2 2020-01-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gzowej średniego ciśnienia na dz. 2091/8, 2092/3, 2092/11, 2092/12, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2093/9, 2093/10, 2093/11, 2093/12, 2093/13, 2211 obr. 209 Rzeszów ul. Wieniawskiego. 2020-01-16
3 2020-01-09 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/13, 547/14, 548/3, 548/9, 548/10, 549/3 obr. 220 Rzeszów ul. Potockiego.
4 2020-01-15 Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej. Budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni położonej w rejonie ulic: Herbowej, Chmielnej, Miejskiej, Jana Pawła II z wylotami do rowu W-2-2 i rzeki Strug dz. 997 i 998/1 obr. 225 Rzeszów ul. Miejska. 2020-02-03
5 2020-01-16 Mateusz Węglarz Sieć wodociągowa wraz z przyłączem na dz. 666/2 i 671 obr. 223 Rzeszów ul. Beskidzka. 2020-02-10
6 2020-01-20 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 618, 617, 616, 608 obr. 212 Rzeszów ul. Staroniwska i Malinowa.
7 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Św. Faustyny dz. 1215/3, 1215/4, 1218 Rzeszów obr. 221.
8 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Senatorskiej dz. 73/6, 73/7, 73/8, 597/2, 603/1 Rzeszów obr. 225. 2020-02-03
9 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Mokra Strona dz. 757/1, 757/6, 757/7 Rzeszów obr. 224.
10 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II dz. 710/6, 710/7 Rzeszów obr. 225. 2020-02-10
11 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Chłędowskiego dz. 24, 302 Rzeszów obr. 218.
12 2020-01-21 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II dz. 1022/23 Rzeszów obr. 225. 2020-02-10
13 2020-01-21 PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa stacji transformatoroej słupowej Przybyszówka Janiowe Wzgórze wraz z nawiązaniami do linii SN-15kV i nN-0,4kV w m. Rzeszów, ul. Janiowe Wzgorze, Galicyjska, Złocista dz. 5238, 5237/1, 5237/2, 5239/1, 5240/1, 5243/3, 5244, 5234, 5241, 5232/2, 5707, 5374, 5384/3, 5381, 5380/1, 5379/1, 5378/1, 5377/13, 5377/12, 5236/1, 5236/2, 5231/5, 5390/2, 4925 obr. 222.
14 2020-01-22 Luiza Wojnarowska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. 4532, 4601/2, 4570, 4569, 4567, 4566/1, 4565/1, 4565/2, 4558, 4557, 4548, 4542/1, 4542/2 Rzeszów ul. Leśne Wzgórze obr. 222.

2020-01-28

15 2020-01-08 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Zakładowej dz. 425/7, 431/3, 454 Rzeszów  obr. 211. 2020-01-22
16 2020-01-23 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.św. Marcina dz. 1288/1, 1288/6, 1308, 1311/3, 1380 Rzeszów obr. 221.
17 2020-01-29 Damian Puc Budowa sieci wodociągowej dz. 3906/7, 3906/3, 3906/5, 3906/6, 3906/8 obr. 222 Rzeszów ul. Słoneczny Stok.

2020-02-11

18 2020-01-30 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Stromej dz. 764, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 771/2, 772/3, 772/3, 773/5, 1320 obr. 224 Rzeszów Biała II.
19 2020-01-30 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kwiatkowskiego dz. 733/4, 748/8, 763, 776/4 Rzeszów obr. 211.
20 2020-02-03 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Klonowicza dz. 353/1, 348/1 Rzeszów obr. 207.
21 2020-02-04 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Warneńczyka dz. 845, 1575/2, 1584, 1628, 1683/2, 1642/4 Rzeszów obr. 219. 2020-02-07
22 2020-02-04 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Mokra Strona dz. 807/20, 807/21, 807/22 Rzeszów obr. 224. 2020-02-10
23 2020-02-04 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Senatorskiej dz. 71/12, 75/1, 75/2, 75/3 Rzeszów obr. 225. 2020-02-12
24 2020-02-04 Ryszard Szeliga Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi dz. 808/9, 808/8, 808/7, 808/10, 809/9, 809/8, 807/19, 807/15, 807/22, 807/23 obr. 224 Rzeszów .ul. Mokra Strona. 2020-02-11
25 2020-02-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Słocińskiej dz. 1339/4, 1344/1, 1346/2, 1348/2 obr. 221 Rzeszów.
26 2020-02-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Promykowej dz. 737/5, 737/6, 742/2, 748/2, 748/3, 748/6, 748/7 Rzeszów obr. 224 Biała II. 2020-02-12
27 2020-02-06 Barbara i Radosław Ziemba Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynków mieszkalnych dz. 693, 737/4, 735/3, 735/4, 736/1, 736/6, 735/2 ul. Jaspisowa Rzeszów obr. 220.
28 2020-02-11 AW Developer Sp. z o.o. Sp. k. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dz. 715/4, 715/6 obr. 220 Rzeszów ul. Jaspisowa.
29 2020-02-11 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Potokowej dz. 409/3, 410/3 Rzeszów obr. 212.
30 2020-02-13 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul.Podgórskiego dz. 2078/3, 2116, 2133/6, 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2140/5, 2140/10, 2140/12, 2140/13, 2140/14 Rzeszów obr. 221.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50