Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Komunikaty związane z ogłoszonym stanem epidemii

Zagrożenie epidemiczne komunikat dla mieszkańców

Komunikat

Stosownie do wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
do 28.02.2022 r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa i Jednostkach organizacyjnych miasta wprowadza się częściowo pracę zdalną.

 Mając na celu zmniejszanie ryzyka rozwoju kolejnej fali epidemii zachęcamy Państwa do zdalnego kontaktu z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz Jednostkami organizacyjnymi miasta w formie e-mailowej, telefonicznej oraz poprzez platformę ePUAP.

 Wykaz telefonów
 Opis procedur dotyczących załatwiania spraw urzędowych
• Wykaz spraw załatwianych poprzez platformę e-PUAP.

W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miasta Rzeszowa lub Jednostkach organizacyjnych miasta prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia terminu wizyty.

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

Jak zapobiegać zakażeniu, Zasady KwarantannyCo powinieneś wiedzieć o kwarantanne, Informacja dla seniorów, Informacja dla obcokrajowców

Aktualne zasady i ograniczenia

Wykaz numerów telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta