Rzeszowski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo informacje dotyczace Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Nabór propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr IX/165/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała Nr XXXVI/742/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 rok.

 

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

Propozycje projektów do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok można zgłaszać - zgodnie z przyjętym harmonogramem - w terminie od 24 do 30 września 2020 r.

 

ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

  1. Zgłoszenia projektów do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa. Uprawnioną do reprezentowania mieszkańców jest osoba, która zgłosiła projekt.
  2. Zgłoszenia projektów dokonuje się za pomocą aplikacji do obsługi RBO dostępnej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl, która w interaktywnej formie informuje o sposobie zgłaszania projektów.
  3. Przed upływem terminu do zgłaszania projektów, wnioskodawca ma prawo wglądu w szczegóły dotyczące zgłoszonego projektu.
  4. W celu uzyskania wsparcia w przygotowywaniu projektów należy kontaktować się z infolinią Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00.