Finanse i majątek

Bilans i zestawienie zysków i strat 2018

Załączniki: