Finanse i majątek

1. Bilans na 31.12.2019 - pobierz plik

2. Rachunek zysków i strat na 31.12.2019 - pobierz plik

3. Zestawienie zmian funduszu jednostki na 31.12.2019  - pobierz plik

4. Bilans na 31.12.2020 - pobierz plik

5. Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 - pobierz plik

6. Zestawienie zmian funduszu jednostki na 31.12.2020 - pobierz plik

UWAGA! Ponowne wydłużenie okresu wstrzymania naboru wniosków od Beneficjentów w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła

Baner projektu dot. wymiany źrodeł ciepła
Baner projektu dot. wymiany źrodeł ciepła

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, nabór wniosków w ramach projektów dot. wymiany źródeł ciepła został wstrzymany na kolejny okres, tj. do dnia 24 kwietnia 2020r., z możliwością dalszego wstrzymania.


Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

Przypominamy, iż wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji z realizacji projektów, a po wznowieniu naboru, termin ich przyjmowania zostanie przedłużony.