Kontrole zewnętrzne

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2020 r.

1. Urząd Miasta Rzeszowa -Kontrola doraźna - Ochrona danych osobowych - brak uwag

2. Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna - Kontrola stanu sanitarnego placówki - protokół

3. Urząd Marszałkowki Województwa Podkarpackiego - Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych - protokół

4. Podkarpacki Kurator Oświaty - Ocena pracy dyrektora - protokół

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2021 r.

1. Podkarpacki Kurator Oświaty - Obserwacja przebiegu Konkursu Przedmiotowego - brak uwag