Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Program Erasmus+ pt. „Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej” w ramach Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekt: Program Erasmus+ „Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej” w ramach Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Termin realizacji: 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Efekty: wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania skutecznych metod nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach 4 – 6.