Finanse i majątek

Sprawozdania finansowe za 2019 rok.

1. Bilans na 31.12.2019 - pobierz plik

2. Rachunek zysków i strat na 31.12.2019 - pobierz plik

3. Zestawienie zmian funduszu jednostki na 31.12.2019  - pobierz plik

4. Informacja dodatkowa za 2019 - pobierz plik


Sprawozdania finansowe za 2020 rok.

1. Bilans na 31.12.2020 - pobierz plik

2. Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 - pobierz plik

3. Zestawienie zmian funduszu jednostki na 31.12.2020  - pobierz plik

4. Informacja dodatkowa za 2020 - pobierz plik