Targowiska

Uchwałą Nr XLV/982/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017 r.

Uchwałą Nr XLV/982/2017 R

UCHWAŁA Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r., w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych.

Uchwała Nr L/947/2013

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/947/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Uchwała Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa Uchwała Nr XVIII/373/2015

Strefa Ruchu Pieszego

Zarządzenie nr VII/1915/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie utworzenia Strefy Ruchu Pieszego „A” i Strefy Ograniczonego Ruchu „B” oraz wydawania zezwoleń na wjazd w w/w strefy.

Zarządzenie nr VII/1915/2018

Parkingi

Uchwała Nr LVIII/1347/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie.

Uchwała Nr LVIII/1347/2018

Uchwała Nr VI/105/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingu) dla pojazdów samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie.

Uchwała Nr VI/105/2019

Holowanie - usuwanie administracyjne pojazdów

Uchwała Nr XXXVI/725/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich parkowanie.

Uchwała Nr XXXVI/725/2012