Aktualności

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów - zmiana sposobu obsługi