Data wydruku: 2021-12-01 19:42:09

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: bip.erzeszow.pl

Uchwały i zarządzenia

Uchwały

UCHWAŁA NR XLVII/988/2021 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR XXXVIII/783/2020 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XXVI/540/2020 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR XVI/307/2019 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XV/299/2019 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XV/298/2019 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR IX/173/2019 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR V/79/2019 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwalę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR LXVII/1589/2018 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 13 listopada 2018 r. - w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie LINK

UCHWAŁA NR LXIV/1499/2018 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XLVI/1013/2017 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XLV/980/2017 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA nr LXI/1131/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 22 października 2013 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.  LINK

UCHWAŁA NR XXXV/750/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XXLI/460/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 26 stycznia 2016 r. - w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie LINK

UCHWAŁA NR XIII/247/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XXVI/573/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczynyLINK

UCHWAŁA NR XXVI/571/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XXVI/572/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XIX/400/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XIII/247/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA nr XIII/249/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR XIII/248/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

UCHWAŁA nr XIII/247/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR LXXX/1455/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR LXXIX/1431/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego  LINK

UCHWAŁA NR LXXIV/1343/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  LINK

UCHWAŁA NR XII/180/2015 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 26 maja 2015 r. - w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie  LINK

UCHWAŁA NR LXXI / 1315 / 2014 RADY MIASTA RZESZOWA  z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR LXVIII/1245/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR LXVIII/1244/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozow w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR LXV/1220/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego  LINK

UCHWAŁA NR LXI/1133/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  LINK

UCHWAŁA NR LXI/1132/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR LXI/1131/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 22 października 2013 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny  LINK

UCHWAŁA NR LIII/1001/2013 RADY MIASTA RZESZOWA w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  LINK

UCHWAŁA NR XLVI/887/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XLVI/886/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XLI/785/2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 23 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów LINK

UCHWAŁA NR XXXV1/724/2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XXXV/689/2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego  LINK

UCHWAŁA nr XXXIII 636 2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 maja 2012 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa — w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów  LINK

UCHWAŁA nr XXXII 596 2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 24 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów  LINK

UCHWAŁA nr 544 XXiX 544 2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 16 marca 2012 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów  LINK

UCHWAŁA nr XXIII 482 2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów  LINK

UCHWAŁA NR XXIII 481 2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny LINK