Informacje

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów
Telefon/Fax

Tel.: 17 853-52-81 do 85

Fax: 17 862-90-20

e-mail biuro@spzoz1.rzeszow.pl
www www.spzoz1.rzeszow.pl
Skrytka ESP: /SPZOZNr1/SkrytkaESP
Godziny pracy  poniedziałek - piątek 7.25 – 15.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko dr n. ekon. Grzegorz Materna
Siedziba Rzeszów, ul. Czackiego 2
Telefon 17 853-25-60
e-mail biuro@spzoz1.rzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Zarządzanie oraz decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu.
4. Podstawa prawna
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000056185 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000009958 prowadzącym działalność na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 711)
2. Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zmiany formy prowadzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie
3. Innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa
4. Statutu
5. Struktura organizacyjna
Struktura Organizacyjna
6. Zadania

I. Zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w zakresie:

  1. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
    • szpitalnych
    • innych niż szpitalne
  2. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 II. Zadaniem Zespołu jest również realizacja zadań dydaktycznych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów oraz zadań badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczniczych.
Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie określonym Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 711).

7. Tryb działania

Tryb działania

Szczegółowe harmonogramy pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych zawiera Załącznik Nr 1

Szczegółowe harmonogramy pracy lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 2

8. Wysokość opłat

Zarządzenie Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 112/2019 z dnia 30.08.2019 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 112/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 128/2019 z dnia 4.10.2019 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 128/2019 z dnia 4.10.2019 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 69/2020 z dnia 5.06.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 69/2020 z dnia 5.06.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 75/2020 z dnia 10.06.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 75/2020 z dnia 10.06.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 87/2020 z dnia 7.07.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 87/2020 z dnia 7.07.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 96/2020 z dnia 20.07.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 96/2020 z dnia 20.07.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 106/2020 z dnia 3.08.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 106/2020 z dnia 3.08.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 113/2020 z dnia 6.08.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 113/2020 z dnia 6.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 26.08.2020 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2019 z dnia 17.07.2019 r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 124/2020 z dnia 26.08.2020 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2019 z dnia 17.07.2019 r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 124/2020 z dnia 26.08.2020 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2019 z dnia 17.07.2019 r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 124/2020 z dnia 26.08.2020 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Zarządzenie zmieniające Nr 152/2020 z dnia 29.09.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 152/2020 z dnia 29.09.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 156/2020 z dnia 2.10.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 156/2020 z dnia 2.10.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 183/2020 z dnia 16.11.2020 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 183/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 6/2021 z dnia 15.01.2021 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 6/2021 z dnia 15.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 15.01.2021 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2019 z dnia 17.07.2019 r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 15.01.2021 r. DyrektoraSamodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2019 z dnia 17.07.2019 r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 15.01.2021 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2019 z dnia 17.07.2019 r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 15.01.2021 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Zarządzenie zmieniające Nr 80/2021 z dnia 28.06.2021 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 80/2021 z dnia 28.06.2021 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 100/2021 z dnia 6.08.2021 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 100/2021 z dnia 6.08.2021 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 105/2021 z dnia 13.08.2021 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 105/2021 z dnia 13.08.2021 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 120/2021 z dnia 13.09.2021 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 120/2021 z dnia 13.09.2021 r.

Zarządzenie zmieniające Nr 131/2021 z dnia 15.10.2021 r. do Zarządzenia Nr 93/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia zmieniającego Nr 131/2021 z dnia 15.10.2021 r.

9. Rejestry, archiwa, ewidencje

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 prowadzona jest składnica akt w Szpitalu Miejskim
im. Jana Pawła II, w której znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz dokumentacja wewnętrzna Zespołu. Dane z prowadzonych rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji


Udostępnienie dokumentacji medycznej:
1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym podmiotom i organom zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz procedurą: „Udostępnianie dokumentacji medycznej” na podstawie złożonego wniosku.
2. Koszt udostępnienia dokumentacji ponosi pacjent/przedstawiciel ustawowy/osoba upoważniona przez pacjenta, wnioskujący organ lub podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości określonej w Zarządzeniu Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

11. Informacje nieudostępnione
Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności dane osobowe pacjentów - Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Informacje publiczne będące w posiadaniu SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1330 t.j.).
Dane opracowania
Opracował Grzegorz Materna - Dyrektor 2019.01.20
Zatwierdził Grzegorz Materna - Dyrektor 2019.01.01