Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Zapytanie ofertowe: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Energetycznych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, w tym: zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 j.t.);

2. Badania będące przedmiotem zamówienia obejmować będą:

a) badania wstępne,
b) badania kontrolne,
c) badania okresowe,
d) badania kontrolne okulistyczne
e) orzekanie o konieczności udzielenia nauczycielowi urlopu na poratowanie
zdrowia.

Szczegóły w załącznikach

Załączniki: