Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zastępcy

Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

35-064 Rzeszów 
Rynek 1

tel: 1 77 88 99 00
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta:

1) Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki;
3) Wydział Zdrowia;
4) Wydział Edukacji;
5) Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
6) Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
7) Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie;
8) Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa;
9) Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie;
10) Rzeszowski Dom Kultury;
11) Estrada Rzeszowska;
12) Teatr „Maska” w Rzeszowie;
13) Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie;
14) Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie;
15) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;
16) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie;
17) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz w Rzeszowie;
18) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie;
19) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie;
20) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie;
21) Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie;
22) Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie;
23) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie;
24) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie;
25) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie;
26) Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie;
27) Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie;
28) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie;
29) przedszkola, szkoły oraz pozostałe placówki oświatowe miasta.