Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zastępcy

Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krystyna Stachowska - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

35-064 Rzeszów 
Rynek 1

tel: 1 77 88 99 00
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta:

1)Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki;
2)Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
3)Wydział Sportu i Rekreacji;
4)Wydział Polityki Społecznej;
5)Wydział Edukacji;
6)Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
7)Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
8)Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie;
9)Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa;
10)Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie;
11)Rzeszowski Dom Kultury;
12)Estrada Rzeszowska;
13)Teatr „Maska” w Rzeszowie;
14)Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie;
15)Miejski  Zespół Żłobków w Rzeszowie;
16)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;
17)Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie;
18)Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz w Rzeszowie;   
19)Centrum  Administracyjnego  do  Obsługi  Placówek  Opiekuńczo –  Wychowawczych w Rzeszowie;
20)Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie;
21)Dom Pomocy  Społecznej  dla  Kombatantów  im.  Bohaterów  Westerplatte w Rzeszowie;
22)Dom Pomocy    Społecznej  dla  Osób  w  Podeszłym  Wieku  oraz  Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie;
23)Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie;
24)Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie;
25)Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” w Rzeszowie;   
26)Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie;
27)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie;
28)Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie;           
29)Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie;
30)Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie;
31)przedszkola, szkoły oraz pozostałe placówki oświatowe miasta.