Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
sekretariat: 17 875 41 00
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

 

Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta:

1) Kancelaria Prezydenta;
2) Wydział Pozyskiwania Funduszy;
3) Wydział Inwestycji;
4) Wydział Architektury;
5) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
6) Biuro Ochrony Konsumentów;
7) Urząd Stanu Cywilnego;
8) Biuro Obsługi Prawnej;
9) Biuro Audytu Wewnętrznego;
10) Biuro Kontroli;
11) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych;
13) Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
15) Biuro Inspektorów Ochrony Danych;
16) Straż Miejska w Rzeszowie;
17) Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie;
18) Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie;
19) Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie;
20) Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa.