Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel: 1 77 88 99 00
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

 

Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta:

1) Kancelaria Prezydenta;
2) Wydział Pozyskiwania Funduszy;
3) Biuro Ochrony Konsumentów;
4) Urząd Stanu Cywilnego;
5) Biuro Obsługi Prawnej;
6) Biuro Audytu Wewnętrznego;
7) Biuro Kontroli;
8) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych;
10) Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
11) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
12) Biuro Inspektorów Ochrony Danych;
13) Straż Miejska w Rzeszowie.