Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa

Marek Bajdak - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa
Marek Bajdak - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Bajdak - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
fax 17 87 54 105

e-mail: umrz@erzeszow.pl

 

Marek Bajdak - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta:

 1. Wydział Pozyskiwania Funduszy;
 2. Biuro Ochrony Konsumentów;
 3. Urząd Stanu Cywilnego;
 4. Biuro Obsługi Prawnej;
 5. Biuro Audytu Wewnętrznego;
 6. Biuro Kontroli;
 7. Biuro Prasowe;
 8. Biuro Rady Miasta;
 9. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 10. Pełnomocnik ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych;  
 11. Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 12. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
 13. Straż Miejska w Rzeszowie. 
 14. Biuro Inspektorów Ochrony Danych