Wyniki naboru

Wyniki naboru na stanowisko kierownika pływalni

Rzeszów , 03.07.2020

INFORMACJA

o wynikach naboru  na stanowisko kierownika pływalni

w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Informujemy że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Piotr Grodzki, zam. Głogów Małopolski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Grodzki wykazał się znajomością zagadnień z zakresu działania zakładu, posiada niezbędne doświadczenie w związku z czym komisja konkursowa postanowiła o wyborze jego kandydatury.

Załączniki: