Wyniki naboru

Informacja o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie.

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie zakończono.  W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko głównego księgowego zatrudnia się p. Beatę Lech