Informacje

Urząd Miasta Rzeszów

Nazwa jednostki

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres dane adresowe
Telefon 17 xx xxx xx
e-mail umrz@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7:00 - 15:00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Jan Kowalski
Siedziba adres siedziby
Telefon 17 xx xxx xx
e-mail umrz@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Opis kompetencji
4. Podstawa prawna
Podstawa prawna - opis
5. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna - opis
6. Zadania
Opis zadań wydziału
7. Tryb działania
Opis trybu działania
8. Wysokość opłat
Dane dotyczące opłat
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Opis
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Opis
11. Informacje nieudostępnione
Opis
Dane opracowania
Opracował Imię i nazwisko 2019.01.20
Zatwierdził Imię i nazwisko 2019.01.01