Informacja o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Obsługi Prawnej

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Jagiellońska 4, Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail bop@um.rzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Janina ZAŁUSKA
Siedziba ul. Jagiellońska 4, Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail umrz@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
-
4. Podstawa prawna
-
5. Struktura organizacyjna
-
6. Zadania
 1)  świadczenie pomocy prawnej na rzecz Prezydenta i Rady;

2)  udzielanie pomocy wydziałom w opracowywaniu aktów prawnych;

3) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego, w sprawach dotyczących miasta i urzędu w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi;

4)  opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Prezydenta;

5)  udzielanie pomocy prawnej w prowadzeniu przetargów przez urząd;

6)  udzielanie porad i konsultacji prawnych na rzecz wydziałów;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych;

8)  wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o świadczeniu pomocy prawnej oraz poleceń Prezydenta w tym zakresie.
7. Tryb działania
-
8. Wysokość opłat
Nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
-
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Janina Załuska 2019.01.20
Zatwierdził Janina Załuska 2019.01.01