Dotacje dla szkół i placówek oświatowych

Ogłoszenie zaliczkowych podstawowych kwot dotacji na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miasto Rzeszów obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 kwietnia 2017 r.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 listopada 2017 r.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 listopada 2017 r. - korekta 

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

 1. podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.01.2018 r.),

 2.  wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 8 ustawy (obowiązujące od 1.01.2018 r.),

 3. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy (obowiązujące od 1.05.2018 r.),

 4.  korekty zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.06.2018 r.),

 5. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.11.2018 r.),

 6. podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.01.2019 r.),

 7. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy (obowiązujące od 1.05.2019 r.)

 8. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.11.2019 r.).

 9. podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźników zwiększających (obowiązujące od 1.01.2020 r.)

 10. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźników zwiększających (obowiązujące od 1.07.2020 r.)

 11. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów (obowiązujące od 1.11.2020 r.)

 12. podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźników zwiększających (obowiązujące od 1.01.2021 r.)
 13. podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźników zwiększających (obowiązujące od 1.04.2021 r.)