Dotacje dla szkół i placówek oświatowych

Ogłoszenie zaliczkowych podstawowych kwot dotacji na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miasto Rzeszów obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 kwietnia 2017 r.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 listopada 2017 r.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 listopada 2017 r. - korekta 

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

  1. podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.01.2018 r.),

  2.  wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 8 ustawy (obowiązujące od 1.01.2018 r.),

  3. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy (obowiązujące od 1.05.2018 r.),

  4.  korekty zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.06.2018 r.),

  5. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.11.2018 r.),

  6. podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.01.2019 r.),

  7. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy (obowiązujące od 1.05.2019 r.)

  8. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (obowiązujące od 1.11.2019 r.).

  9. podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźników zwiększających (obowiązujące od 1.01.2020 r.)