Planowane do złożenia przez Gminę Miasto Rzeszów wnioski o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew