Wnioski - Moja sprawa w Urzędzie

  

Dział Ochrony Pasa Drogowego - (parter, pok. 19, tel: 17-748-3735):

 

 

Dział Przygotowania Inwestycji - (pok. 309, tel: 17-748-3690):

 

 

Dział Organizacji Ruchu - (pok. 304, tel: 17-748-3720):

 

 

Dział Utrzymania - (pok. 606, tel: 17-748-3660):