Spółki z udziałem Gminy Miasto Rzeszów

Wykaz  jednostek , w których Gmina Miasto Rzeszów posiada udziały lub akcje stan na 28 listopada 2019 r.
Nazwa spólki Wartość udziału w zł Udzial procentowy Gminy Miasto Rzeszów
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. 52075000,00 100 %
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. 2049000,00 100%
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów   Sp. z o.o. 15338000,00 100%
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rzeszów 257318000,00 100%
5. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Rzeszów 8873000,00 100%
6. Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” S.A. 691900,00 7,31%
7. Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium” Warszawa 2000,00 0,39%
8. Stal Rzeszów S.A 24000,00 1,1%