Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa jako Organu Gminy

Zarządzenie Nr VIII/826/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 czerwca 2020 roku

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów

Załączniki: